Emile durkheim

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (818 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HEZKUNTZA ETA SOZIOLOGIA-EMILE DURKHEIM

1- Hezkuntza hita zentzu zabalean.

Hezkuntza hitza batzuetan zentzu oso zabalean erabili izan da, izadiak edo beste gizakiek gure adimenean nahiz gureborondatean izan dezaketen eragin-multzoa adierazteko.

2- Definizio utilitarioa: James Mill.

Definizio utilitarioaren arabera, hezkuntzaren helburua izango litzateke <<gizabanakoazorion-bide bihurtzea bere buruarentzat eta bere antzekoentzat ere>>.

3- Stuart Millen definizioan gauza kontrajarriak azaltzen dira.

Beren prozedura eta emaitzen arabera, gauzekgizakiengan duten eragina eta gizakiengandik sortzen dena oso desberdinak dira elarren artean; halaber, desberdinak dira garaikideek bere garaikidideengan dutan eragina eta helduek gazteengan dutena.

4-Durkheimek zeinentzat gordetzen du Hezkuntza hitza?

Durkheimek gazteentzat gordetzen du hezkuntza hitza.

5- Kanten definizioa.

<< hezkuntzaren helburua da gizabaanako bakoitzarengangaratzea honek lor dezakeen perfekzio guztia>>.

6- Kanten definiziotik hartuta: “garapen harmoniatsu hori neurri baten beharrezko eta desiragarri bada ere, ez da osoki egingarri”,zergatik?

Garapen harmoniatsu hori neurri batean beharrezko eta desiragarri bada ere, ez da osoki egingarri, garrantzi txikiagokoa ez den giza portaerari buruzko beste arau honekin kontraesanean dago eta:eginkizun berezi eta mugatu bati lotzera behartzen gaituen araua duzu hori. Ezin dugu eta ez daukagu guztiok bizimodu berbera egin beharrik; geure gaitasunen arabera, eginkizun desberdinak dauzkagubetetzeko eta beharrekko da guri dagokigun harekin harmonian jartzea.

7- Gizakiarentzat, eta bereziki gaurko gizakiarentzat, bizitza modu hau ez da bizitza. Zer dela eta?

Bizitzari gureorganoen funtzionamendu normal antzekoa baino zerbait gehiago eskatzen diogulako.

8- Zertarako balioko luke hezkuntza batean pentsatzeak, hezkuntza hori praktikan jarriko lukeen gizartearentzat...
tracking img