Empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1153 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CFGM. ESTETICA PERSONAL DECORATIVA

PROJECTE EMPRESARIAL

FASE 1: ELECCIÓ DE LA IDEA EMPRESARIAL

1. Descripció de les diverses idees empresarials (una per alumne)

2. Valoració de les idees (del 1 al 10)

|ASPECTES |IDEA A |IDEA B |IDEA C |IDEA D |
|Novetat de la idea| | | | |
|Futura demanda esperada | | | | |
|Competència existent | | || |
|Diferenciació del producte o servei | | | | |
|Coneixements previs | | | | |
|Problemes per a obtenir informació || | | |
|Problemes tècnics | | | | |
|Necessitats de finançament | | | | |
|TOTAL| | | | |

3. Justificació d’aquesta elecció. (Presentació oral a classe)

4. Definició bàsica de la idea definitiva:
▪ Principals característiques dels productes o serveis
▪ Novetats i innovacions que incorporen
▪ Necessitats que cobreixen▪ Aspectes diferenciadors sobre la competència
▪ Delimitació del mercat al qual es dirigeixen
▪ Inversió bàsica aproximada

FASE 2: ANÀLISI DE L’ENTORN, EL MERCAT I LA COMPETÈNCIA

1. Anàlisi de l’entorn.
2.1.1. Possibles factors que poden influir a l’empresa:
▪ Macroeconòmics
▪ Socio-culturals (demografia, distribució de la renda, estils de vida, etc.)▪ Jurídics
▪ Tecnològics
▪ Ecològics, etc.

2. Elaboració del DAFO

2.2. Estudi del mercat.

2 Obtenció d’informació mitjançant enquestes:

▪ Delimitació dels objectius a cubrir amb l’enquesta.
▪ Explicació de l’estructura del qüestionari.
▪ Proves preliminars del qüestionari.
▪ Redacció del qüestionari definitiu.

1.Realització de l’enquesta:
▪ Selecció de la mostra.
▪ Pla de realització de l’enquesta.

2. Anàlisi i interpretació de resultats:
▪ Revisió de les enquestes.
▪ Tabulació de resultats.
▪ Arbre dicotòmic.
▪ Conclusions de l’estudi – Informe de l’enquesta:
o Introducció: explicació de les causes de la investigació i els objectius que espretenen aconseguir amb l’enquesta.
o Una còpia del qüestionari.
o Selecció de la mostra i quantitat de persones enquestades.
o Pla de realització de l’enquesta.
o Tractament de dades: taules i arbre dicotòmic.
o Resum dels resultats i la seva interpretació.
o Conclusions de l’estudi realitzat.

3. Obtenciód’informació de fons secundàries:
▪ Identificació de les fons.
▪ Conclusions d’aquestes informacions.

2.3. Anàlisi de la competència:
▪ Principals empreses i productes.
▪ Localització.
▪ Política de preus.
▪ Negociació amb clients i proveïdors.

FASE 3: DEFINICIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI

1. Descripció detallada dels productes o serveis.

2....
tracking img