Enfermedades

Páginas: 6 (1354 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2012
LA SALUT


Malgrat el gran desenvlupament d eles tècniques i dels coneixements biológics entorn del funcionament del cos humà, no es possibledeterminar del tot el concepte de normalitat biológica, per tant no es pot donar una resposta absolutament satisfactora i objectiva al concepte de salut.
A diferencia del concepte simple d enormalitat biológica, la medicina actual tendéis a cosiderar queparlar de salut no és només parlar d’absència de malaltia, pqerquè salut cosisteis sobretot a sentir-se sà, i per això, implica elements subjectius relacionats amb el benestar físic, psíquic i social.
Aquests elements de caràcter subjectiu tenen molt a vore amb els valors culturals dominants. Es tracta de conceptes condicionats per la societat que integren un element orgànic o biológic. La salutés alló que ens fa sentir-nos integrats socialment i alliberats d’alteracions biológiques, mentals o socials.LA MALALTIA


Entre le formes de manifestació de la malaltia es pot observar que sempre hi ha determinades malalties que poden ser considerades com les més importants, aquesta condició és determiada per: criteris objectius, estadítics o per criteris econòmics o socials o tambéper psicología col·lectiva. Algunes d’estes malalties adquiriesen la condició de malaltia social.
Exemple: l’epidèmia de la pesta negra o pesta bubónica. Va asolar el continent europeu les primeres dècades del segle XIV. Amb una gran mortalitat i la població es va reduïr en dos terceres parts.


CLASSIFICACIÓ D’ALGUNES DE LES MALALTIES MÉS COMUNES

traumàtiques.
Ambientals.
Toxiques.Metabòliques o nutricionals.
Degeneratives.
Genétiques.
Neoplàstiques.
Autoinmunitàries.
Infeccioses o parasitàries.
Mentals.

TRAUMÀTIQUES
Causades epr accidents de trànsit, esportius, domèstics, laborals...
Exemple: fractura d’ossos.

AMBIENTALS
Causades oer agents del medi (fred, calor, radiacions...)
Exemple: cremades.

TOXIQUES
Exposició a toxines medioambientals, als metallspessats...
Exemple: intoxicació.

METABÒLIQUES
Manca o deficiencia de determinats nutrients. També hi ha les malalties causades per ferides, malformacions o desús de parts.
Exemple: diabetes, hipotiroidime congènic, gota.

DEGENERATIVES
Alteració atómica i funcional dels teixits d’un òrgan, aparell o sistema.
Exemple: artrosi.

GENÈTIQUES
Presencia o absència de gens que afecten a l’ADNdel pacient.
Exemple: fibrosi quística, fenilcetonúria.

NEOPLÀSTIQUES
Proliferació de cel·lules en un òrgan.
Exemple: cáncer d’ossos, leucemia.

AUTOINMUNITÀRIES
El sistema inmunitari de la persona afectada, ataca els teixits del mateix cos.
Exemple: malatia celiaca, artritis, diabetes tipus I, esclerosi múltiple.

INFECCIOSES O PARASITÀRIES
Agents infecciosos transmisibles, combacteria, fongs, paràsits, virus i prions. En el cas de malalties parasitàries, protozous i cucs.
Exemple: grip, malaria, còlera, càries, SIDA.

MENTALS
Afecten el comportamen psíquic d’un individu i poden ser deguides a lessions orgàniques del cervell (psicosi i demencies) o a causa desconeguda com les fòbies.
Exemple: esquizofrenia, depressió.DISTRIBUCIÓ DE LES MALALTIES AL MÓNQualsevol estudi de la distribucó de les diferent malalties pels diversos països del món, la seua incidencia, i de la mortalitat que poden provocar ens mostra que aquests fenoòmens no són deguts a l’atzar. A les zones més pobres del planeta un de cada cinc xiquets no viu més de cinc anys.
La xifra ascendéis a 11 milions de morts infantils cada any, degudes principalment a infeccions intestinals irespiratòries agudes.
Encara que la pobreza siga la causa més important, hi ha altres amenaces asociadse al creiximent econòmic. Als EUA 80 milions de persones estàn exposades a l’aire contaminat que posa en perill la seua salut. A la Xina moren cada any 2 milions de persones pes efectes de contaminació d’aire i aigua.
Els problemes de la salut i el medioambien varien molt d’una regió a una altra,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Enfermedades
  • Enfermedades
  • Enfermedades
  • enfermedades
  • Enfermedades
  • enfermedades
  • ENFERMEDADES
  • Enfermedades

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS