Enigmes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 80 (19899 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
5

PRIMÀRIA

REFORÇ I AMPLIACIÓ

Matemàtiques
Fitxes de reforç
Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3 Fitxa 4 Fitxa 5 Fitxa 6 Fitxa 7 Fitxa 8 Fitxa 9 Fitxa 10 Fitxa 11 Fitxa 12 Fitxa 13 Fitxa 14 Fitxa 15 Fitxa 16 Fitxa 17 Fitxa 18 Fitxa 19 Fitxa 20 Fitxa 21 Fitxa 22 Fitxa 23 Fitxa 24 Fitxa 25 Fitxa 26 Fitxa 27 Fitxa 28 Fitxa 29 Fitxa 30 Fitxa 31 Fitxa 32 Fitxa 33 Fitxa 34 Fitxa 35 Fitxa 36 Fitxa 37Fitxa 38 Fitxa 39 Fitxa 40 Els nombres de set xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Els nombres de més de set xifres . . . . . . . . . . . . . Els nombres romans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multiplicació per nombres de dues xifres o més . Propietat distributiva de la multiplicació . . . . . . . . Operacions combinades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimacions . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divisor de dues xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divisor de tres xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canvis en els termes d’una divisió . . . . . . . . . . . . Problemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesura d’angles. Angles plans i complets. . . . . . Traçat d’angles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angles consecutius i adjacents . . . . . . . . . . . . . . . Angles i girs de 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediatriu d’un segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bisectriu d’un angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraccions: termes, lectura i escriptura. . . . . . . . . . Fracció d’un nombre . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La fracció com a repartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparació de fraccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparació de fraccions amb la unitat . . . . . . . . Suma de fraccions d’igual denominador . . . . . . . Resta de fraccions d’igual denominador . . . . . . . Fraccions equivalents a un nombre natural . . . . . Fraccionsequivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitats decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombres decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparació de nombres decimals. . . . . . . . . . . . Fraccions decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percentatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemes depercentatges . . . . . . . . . . . . . . . . . Suma de nombres decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . Resta de nombres decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . Multiplicació d’un decimal per un natural . . . . . . Divisió de la unitat seguida de zeros . . . . . . . . . . Problemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classificació de polígons . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Polígons regulars i irregulars . . . . . . . . . . . . . . . . . Circumferència i cercle: elements . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Fitxa 41 Fitxa 42 Fitxa 43 Fitxa 44 Fitxa 45 Fitxa 46 Fitxa 47 Fitxa 48 Fitxa 49 Fitxa 50 Fitxa 51 Fitxa 52 Fitxa 53 Fitxa 54 Fitxa 55 Fitxa 56 Fitxa57 Fitxa 58 Fitxa 59 Fitxa 60 Fitxa 61 Fitxa 62 Fitxa 63 Fitxa 64 Classificació de triangles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classificació de quadrilàters i paral·lelograms . . Simetria i translació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semblança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Àrea d’una figura amb un quadrat unitat . . . . . . Unitats desuperfície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’àrea del quadrat i del rectangle . . . . . . . . . . . . . L’àrea de figures compostes . . . . . . . . . . . . . . . . . Múltiples del metre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submúltiples del metre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relacions entre les unitats de longitud . . . . . . . . . Múltiples del litre . . . . . . . ....
tracking img