Equip

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (919 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cas: Treball en Equip

Descripció de la situació

En l'empresa XXXXX dedicada a la fabricació i muntatge d'automòbils, l'adreça estava convençuda que tot llançament d'un nou vehicle suposava unveritable sofriment i estrès per a tots doncs, sempre, després de la posada a punt i lliurament de les noves instal·lacions per a fabricar, apareixien problemes que costaven molt solucionar i queincidien en els costos del nou vehicle, disminuint dràsticament el benefici previst.
Per a aquesta empresa, la forma habitual de treball era per funcions, especialitzada cadascuna en les seves comeses.Màrqueting estudiava els gustos dels clients i donava les pistes perquè Disseny de Productes realitzés les seves comeses. Aquest departament passava informació a Enginyeria i Processos perquèdissenyessin i construïssin les línies de fabricació del nou producte. Finalitzada la seva tasca feien el lliurament de les línies a Fabricació qui sempre posava traves: “per a realitzar l'operació “X”necessitem un operari que amidi més de dos metres doncs, amb menor altura no arriba a col·locar la peça en el seu lloc...” Manteniment també es queixava que no s'havien previst accessos per a realitzar elsmanteniments necessaris a les màquines. Es queixava també Qualitat que s'havien col·locat equips rígids que no admetien reglatges i produïen fallades.
A l’anyl 1980, època de gran competitivitat enel sector, existia una gran sensibilitat cap a la reducció de costos. Aquest fet va propiciar que, davant el llançament d'un nou vehicle, la direcció de XXXXX decidís trencar amb la seva formahabitual d’actuar i creés un equip de projecte en el qual participessin totes les àrees involucrades en el disseny i la posada en funcionament de les línies per a fabricar el nou vehicle. Això es feia ambel propòsit que, des de l’inici, en el mateix disseny de les línies es tinguessin en compte les opinions de tots els implicats i s'eliminessin així els problemes que, abans se solien produir a...
tracking img