Escritores gallegos

Páginas: 6 (1345 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2011
1.Tema do texto

O tema do texto podríamos sinalar que é a volta dos homes da guerra.

2.Lingua e estilo do texto

-É unha linguaxe moi rebuscada e repetitiva e existe un claro enfoque cara ó bardismo xa que Pondal pensa que é ó poeta a quen lle corresponde converterse en guía do pobo escravizado. De aí que resalte en numerosas ocasións a figura do bardo, que era o poeta e dirixente dosantigos celtas, quen coa súa voz instruía e conducía ó pobo.
Eduardo Pondal fai uso moi a miúdo do hipérbaton e anáforas para resaltar o estilismo do texto.
Tamén fai un uso progresivo da rima en case todos os seus versos.
E por último resaltar as contracción que fai con letras e máis algúns artigos.

-Pondal escribe coma a maioría dos seus contemporáneos ,co obxectivo de rehabilitar a súaterra sumida na decadencia dos séculos e para iso busca os temas de inspiración na protohistoria de galicia .O seu mundo poético constrúese arredor do mito da orixe celta de Galicia ,nun intento de recreación dunha época situada nun pasado remoto.gloriosa das etra
A poesía de Pondal e Manuel Curros Enríquez seméllanse a simple vista pola utilización da rima ó longo dos poemas.Tamén se semellan nascontraccións utilizadas nos artigos.
A poesía de Rosalía de Castro(nalgúns),está composta por versos moi curtos,nos que a maioría non son oracións,xa que non utiliza verbos en todos,mentres que os versos de Eduardo Pondal,teñen significado completo.Tamén se diferencia ca poesía de Rosalía,nos temas ou do que trata en si os textos,son algo diferentes,xa que Rosalía predomina o temacostumista-folclórica,amoroso e intimista.

-A diferenza máis grande que resaltamos nos textos de Pondal ca etapa medieval é a linguaxe.Na época medieval escribíase en galego-portgués,pero a partires do ano 1354,ca morte do conde de Barcelos,don Pedro,comeza de modo irreversible a decadencia do galego-portugués.E seméllanse moito na rima.
A poesía de Pondal non ten nada que ver ca poesía dos SéculosEscuros.Non se suprimen con tanta facilidade os artigos,e a linguaxe é mais fácil de ler e máis comprensiva.

3.Literatura e sociedade

-A sociedade galega seguía a caracterizarse pola concentración do poder ecónomico en sectores minoritarios,por un sistema agrícola aínda feudal e por unha masiva emigración que ía baleirando o país.

-Facía arredor de 50 anos que acabara a guerra da Independencia.O pobo xa tiña dereito o voto,aínda que só os homes e xente con moito diñeiro.
Primeira Constitución. 2

-O poema representa a volta dos homes da guerra,como podían ser os seus antepasados na guerra da Independencia.
Dinos que son aves de paso e entendo que naquela época había moitasrevolucións e había moito polo que loitar,e por iso nos explica que non podemos detelos,que simplemente están de paso.

-A lingua está a florecer plenamente e expresa unha recuperación .
A segunda xeración galeguista, "O Rexionalismo", compaxinou cultura e política, facendo da lingua a preocupación primordial para os escritores.Os lindes da nosa literatura vanse ampliando de vagar desde a lírica ata anarrativa, o ensaio e a prosa didáctica.
Nas últimas décadas do XIX nacen as primeiras gramáticas e diccionarios da lingua galega,esenciais para a súa normalización.
A presencia da lingua galega nos xornais contribúe grandemente a prestixiar o idioma.
O castelán pola súa banda,tamén,consolídase debido a factores como a escolarización en español,e o español como lingua de promoción social.-Na etapa medieval,o galego vive o seu maior esplendor como lingua,pois é a etapa de maior resplandor da literatura galega.O galego convírtese na lingua por excelencia da lírica en toda a península,agás en Cataluña.
O galego acada agora o rango de lingua internacional xa que está presente tanto en autores galegos coma portugueses,casteláns,etc,.

Séculos escuros:ó final da etapa medieval,o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Gallegos
  • Gallego
  • Gallego
  • Gallego
  • gallego
  • Gallego
  • gallegos
  • escritor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS