Examen nietzsche

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1200 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|OPCIÓ –A |

La història de la filosofia és una ràbia secreta contra les condicions de la vida, contra els sentiments de
valor de la vida, contra la decisió en favor de la vida. Els filòsofs mai van dubtar a afirmar un món, a
condició que estigués en contradiccióamb aquest món, que ficara en les seues mans un instrument que
poguera servir per a parlar negativament d’aquest món. La filosofia va ser fins ací la gran escola de la
calúmnia i de tal manera es va imposar, que fins i tot avui en dia la nostra ciència, que es feia passar per
intèrpret de la vida, ha acceptat la posició fonamental de la calúmnia i manipula aquest món com si no
fora més queaparença, i aquest encadenament de causes com si no fora més que fenomenal. Quin és l’odi
que entra en joc?
Jo crec sempre que la moral, la "Circe" dels filòsofs, els juga sempre la mala partida d’obligar-los a ser
en tot temps calumniadors. Creien en les "veritats" morals, trobaven allí valors superiors..., què els
quedava per fer sinó dir non a l’existència en vista que la comprenien millor?..Perquè tal existència, és
immoral... Aquesta vida reposa en hipòtesis immorals, i tota moral nega la vida.
Nietzsche, F., Genealogia de la moral, Primera dissertació.

1. Expliqueu breument [40-80 paraules] les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
2. Expliqueu breument [5-10 paraules] el significat, en el text, de les paraules següents.
a. home noble
b.ressentiment
3. Quines raons/arguments aporta Nietzsche per afirmar que aquell a qui la moralitat del ressentiment anomena “home pervers” és l’home noble mateix? [Haureu de referir-vos a temes que no estan contemplats directament en el text, però que siguin pertinents].
4. Compareu la teoria del coneixement de Nietzsche amb alguna altra teoria del coneixement d’algun altre filòsof.

| OPCIÓ –B|

Quan Zaratustra va entrar a la ciutat més propera al bosc, va trobar una gran gentada congregada a la plaça. Havia corregut la veu que hi arribava un titellaire. I Zaratustra va parlar així al poble:
“Jo predico el superhome. Jo us anuncio el superhome. L’home ésquelcom que ha d’ésser superat. Qui de vosaltres ha fet alguna cosa per superar-lo? Tots els éssers, fins al present, han creat quelcom per damunt d’ells mateixos: i voleu ser vosaltres el reflux d’aquesta gran marea i retrocedir a l’animal, abans que superar l’home?
Què és el mico per a l’home? Una rialla o una vergonya dolorosa. I just això és el que l’home ha de ser per al superhome: un rialla o unavergonya dolorosa.
Heu recorregut el camí que porta des del cuc fins a l’home, i moltes coses en vosaltres continuen sent cuc. En un altre temps fóreu micos, i fins i tot ara és l’home més mico que qualsevol mico.
[…] Mireu, jo us ensenyo el superhome! El superhome és el sentit de la terra. Que la vostra voluntat digui: sigui el superhome el sentit de la terra!
Jo us exhorto, germans meus,romaneu fidels a la terra i no cregueu a aquells que us parlen d’esperances ultraterrenals! Són destil·ladors de verí, ho sàpiguen o no. Són menyspreadors de la vida, són moribunds i estan, ells també, enverinats, la terra els resulta fatigant. Per aquesta raó volen abandonar-la.”
Nietzsche, F., Així parlà Zaratustra.

1. Expliqueu breument [40-80 paraules] les idees principals del text i com hiapareixen relacionades.
2. Expliqueu breument [5-10 paraules] el significat, en el text, de les següents expressions.
a. el sentit de la terra
b. la terra els resulta fatigant
3. Què pretén explicar la teoria del superhome de Nietzsche? [Haureu de referir-vos a temes que no estan contemplats directament en el text, però que siguin pertinents, com ara el nihilisme].
4. Compareu la teoria dels...
tracking img