Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1567 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA MEMÒRIA

CONCEPTE I IDEES BÀSIQUES

Memòria: del llatí meminisse (tenir a la ment, recordar)

És el procés cognitiu mitjançant el qual es codifica, emmagatzema i recupera una informació determinada o un esdeveniment concret.

És el procés psicològic que ens permet aprendre. Està molt relacionat amb la percepció, l'atenció i l'aprenentatge.

No només recordam conceptes, idees i fets.També recordam sentiments, sensacions, estats afectius del passat, de manera més o menys voluntària en un moment del present.
És una propietat comuna amb els animals. Però el reconeixement d'esdeveniments passats és una propietat exclusiva de l'ésser humà, per la temporalitat.
La memòria és el fonament de la nostra identitat.

Normalment no es recorda res abans dels ¾ anys, inclús abans dels 6anys és bastant freqüent.
Per què no recordam abans?
Per la mancança de paraules per designar i organitzar els records.
Molts records els oblidam perquè resulten desagradables (Freud)
Alguns autors sostenen que hem de desconfiar dels records infantils en quant a que no sempre reflecteixen la realitat de manera objectiva i molts d'ells estan distorsionats per les històries que hem sentit alsaltres, per les fotografies que hem vist o els que ens han contat.

L'hipocamp és l'estructura cerebral més directament implicada en la memòria.

LA MEMÒRIA COM A PROCÉS:

La memòria té lloc en funció de 4 passes:

1. PERCEPCIÓ
El primer pas serà la percepció, percebre alguna cosa per qualsevol dels canals sensorials (vista, oïda, tacte, olfacte, gust...).

Aquesta percepció pot ser:- involuntària: veure, o escoltar alguna cosa que produeix una impressió
- voluntària: es a dir, fer un esforç deliberat per estar atent a la informació, en      aquest cas la percepció probablement serà més aguda

2. CODIFICACIÓ
És el procés de classificar la informació. La informació ha d'estar preparada per emmagatzemar-se i s'ha d'organitzar d'una manera significativa.
Només lainformació que hem codificat pot ser recordada.

3. EMMAGETZAMENT
Retenir el material durant temps en el magatzem de la memòria

4. RECUPERACIÓ
Extreure del magatzem la informació. Evocar la informació i en els casos de vivències o episodis, reconèixer-los com a passat.

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA MEMÒRIA

Que quedin més o menys fixats els records o el material que volem recordar depèn d'unasèrie de factors.

Estructuració lògica del material.
Es memoritza millor allò que té sentit. Aprendre el material de manera lògica, establint relacions, connectant els temes o els conceptes millorarà la retenció.
És important entendre-ho, més que memoritzar sense entendre.
El temps que es dedica.
Les preses interfereixen molt en el procés de la memòria.
El temps que es dedica es millordistribuir-ho en varies sessions espaiades que no en una sola.
Utilitzar el major nombre de sentits.
Per exemple: llegir un text, escriure-ho, repetir-ho en veu alta, gravar-ho i tornar-ho a sentir.
Millor fer una lectura, autorecitar el text i després fer-se preguntes sobre el contingut que no llegir-ho varies vegades.
Repàs.
És important repassar-ho després de haver-ho après. No hi ha quedeixar passar massa temps entre els repassos, si es deixa passar massa temps ja s'ha iniciat el procés de l'oblit i probablement haurem de tornar a estudiar-ho.
Sobreaprendre.
Algunes coses com anar en bicicleta, nedar...les hem de sobreaprendre més enllà del punt del record. Encara que recordem totes les passes i com es fa , necessitam molta repetició.
Es fixen millor aquelles impressions quesón més conegudes, que s'entenen amb més claredat i que són més creïbles.
El to afectiu incideix sobre l'atenció, sobre la motivació, l'aprenentatge en general i per tant sobre la memòria.
Es recorda millor allò que ens interessa.
Es recorden millor els fets agradables que els desagradables.
Es recorden millor els fets desagradables que els fets neutres.
Adoptar una actitud positiva i...
tracking img