Finanzas

Páginas: 18 (4487 palabras) Publicado: 13 de septiembre de 2012
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova


Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra "Finanţe şi Asigurări"
Îndrumar metodic privind
practica de producţie şi de licenţă
la specialitatea „Finanţe şi Bănci”
în cadrul Inspectoratelor Fiscale
pentru studenţii
specialităţii „Finanţe şi Bănci”
Autori:Cobzari L., prof.univ. dr. hab.
Balaban E., lect. sup.
Dandara M., lect. sup.
Meşter R., lect. sup.
Chişinău 2011
Îndrumarul metodic privind practica de producţie şi de licenţă a fost aprobat şi recomandată spre publicare de:|Catedra „Finanţe şi asigurări” |Consiliul facultăţii „Finanţe” |
|Proces verbal nr. 3 |Proces verbal nr.______________ |
|din 20.10.2011 |din _______________|
|şef catedră ____________________ |decan al facultăţii „Finanţe” ______________ |
|Botnari Nadejda, conf. univ., dr. |Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab. |Coordonat: Şef adjunct al direcţiei marilor contribuabili– Griciuc PetruCuprins
|NOTĂ INTRODUCTVĂ…………………………………………………......... |4 |
|I. SCOPUL ŞI SARCINILE PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI DE LICENŢĂ |4 |
|II. ORGANIZAREA PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI DELICENŢĂ………. |5 |
|2.1 Dispoziţii generale………………………………………………………….. |5 |
|2.2 Funcţiile conducătorului practicii de producţie şi de licenţă de la catedră………………………………………………………………………….. |5 |
|2.3 Rolulorganelor fiscale……………………………...……………………… |6 |
|2.4 Funcţiile coordonatorului practicii de producţie şi de licenţă de la inspectoratul |7 |
|fiscal...............................................................................................| |
|2.5. Drepturile şi obligaţiile studentului în procesul desfăşurării practicii de |7 |
|licenţă................................................................................................................... | |
|III. CONŢINUTUL PROCESULUI DE DESFĂŞURARE A PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI DELICENŢĂ………………………………………………. |9 |
|3.1 Dispoziţii generale…………………………………………………………. |9 |
|3.2. Organizarea lucrului privind administrarea impozitelor.............................. |12 |
|3.3. Organizarea lucrului privind evidenţacontribuabililor................................. |12 |
|3.4. Organizarea lucrului privind evidenţa veniturilor şi urmărirea plăţilor..... |12 |
|3.5. Organizarea lucrului privind controlul fiscal şi contestările......................... |13 |
|IV....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS