Formació i orientació laboral. macmillan. loe. tema 9

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (858 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Formació i Orientació Laboral
Unitat 9 - Fonaments de seguretat i salut

1.- ALCAPIL, SA, és una empresa que fabrica piles. Identifica els riscos generats a cada un dels següents llocs de treball:Manipulador de substàncies químiques.
Risc químic per exposició a substàncies.

Enmagatzemador de producte acabat
Risc mecànic per l'utilització de màquines y estris, risc per caiguda i riscper elevació i transport.

Secretari de recursos humans.
Risc mecànic per l'utilització de ordinador, risc psicològic per clima laboral.

2.- Identifica, per a cada cas, el tipus de causainmediata de què tracta: acte ( A ) o condició ( C ) insegura:

Supòsit | A/C |
Un treballador d'una empresa siderúrgica que no usa protectors auditiu | A |
Un paleta que realitza untreball de reparació d'una façana damunt d'una bastida sense arnès de seguretat. | A |
Un repartidor de refrescos que utilitza una camioneta per realitzar repartiments en diversos restaurantsde la seva localitat i que té els frens de la camioneta en males condicions. | C |
Un oficial de fleca que es crema les mans per no usar guants protectors en manipular la massa que hi hadins del forn. | A |
Una treballadora d'un taller de mecanització que pateix un accident en enganxar-se-li el cabell que no portava recollit. | A |
Un analista de laboratori queefectua un trasvassament de líquids sense seguir els criteris específics de la instrucció tècnica corresponent. | A |
Una persona que porta a terme operacions de soldadura i que pateix cremadesper utilitzar un madril de cuir que es troba en condicions inadequades per al seu ús. | C |
Un treballador que cau des d'una bastida amb una vida útil que ja ha sobrepassat les recomanacionstècniques del fabricant. | C |
Una caiguda provocada per les males condicions d'ordre i neteja del lloc de treball. | C |

3.-Relacion cada una de les següents situacions amb el...
tracking img