Freud

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1770 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Principals perspectives teòriques relacionades amb la Psicologia del desenvolupament.

1.1. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT/ PSICOLOGIA DEL CICLE VITAL.
INTRODUCCIÓ QUE SIGNIFICA DESENVOLUPAMENT?
DESENVOLUPAMENT ----- SIGNIFICA CRÉIXER, EVOLUCIÓ, CANVIS A TRAVÉS DE LA VIDA, APRENDRE, TRANSIT ETAPES...
LES PARAULES CLAUS SÓN CRÉIXER I CANVIS.
* CRÉIXER ESTÀ MÉS RELACIONADAPER FÍSICA O ORGÀNICA. ÉS MÉS INTERN I NO ÉS CONTROLABLE.
L’ESSER HUMÀ CANVIEM PER EL CREIXEMENT O PER QUÈ APRENEM.
ESQUEMA:

CANVI LA PODEM RELACIONAR PER EL DESENVOLUPAMENT, L’EVOLUCIÓ EL CANVI. I EL CANVI PROVÉ PER EL CREIXEMENT I L’APRENENTATGE.

DESENVOLUPAMENT QUE ÉS MÉS ORGÀNIC ( CANVI FÍSIC) QUE SE SUPOSA UN APRENENTATGE. APRENEM AMB UN ENTORN,ON ENTORN ESTEMINTERACCIONATS. PERÒ TAMBÉ ÉS UN PROCÉS INTERN. EL MÉS IMPORTANT PER UNA PERSONA HAN D’ANAR RELACIONAT PER EL DESENVOLUPAMENT I L’APRENENTATGE.

DESENVOLUPAMENT ----- ORGÀNIC ----- AUTORS DESTACATS: FREND / PIAGET.
APRENENTATGE ---- ENTORN ----- AUTORS DESTACATS QUE ESTUDIANT AQUESTA MATÈRIA: VIGOTSKI / SKIMER.

QUE TRACTARIA SOBRE AQUEST CANVI PSICOLÒGIC. QUE UN CANVI FÍSIC POTSER AFECTAT I SERPSICOLÒGIC. DES DE LA CONCEPCIÓ ( DES DE QUE EL NADÓ ESTÀ EL VENDRE DE LA MARE) FINS LA MORT HI HA CANVIS PSICOLÒGICS.
EXEMPLE: ELS CANVIS DE LA BELLESA PODEN GENERAR ALGUN CANVI PSICOLÒGICS.

PSICOLOGIA DEL CICLE VITAL ON ÉS POT DIVIDIR EN LES ETAPES D’EDUCACIÓ INFANTIL, ADOLESCENT, ADULT I SENECTUT. ENS CENTRAREM A PARTIR DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

PODEM DISTINGIR DE CANVIS ENTREQUANTITATIU / QUALITATIU I FACTORS INNATS / FACTORS ADQUIRITS.
QUANTITATIU: ÉS UN CANVI QUE ÉS POT MESURA ÉS FORÇA OBJECTIU.
EXEMPLE: ALÇADA, PES, EL NUMERO DE PARAULES QUE DIU UN INFANT, EL NUMERO DE PARAULES QUE LLEGEIX.
QUALITATIU: ÉS UN CANVI QUE POTSER OBSERVAT, PERÒ ÉS MÉS DIFÍCIL DE MESURAR DE FORMA OBJECTIVA.
EXEMPLE: COM EVOLUCIONA LA MOTRICITAT FINA. ARA PARLA MOLT, CANVISDE CONDUCTA D’ACTIVITAT, ARA ESTÀ MÉS ATENT, ARA TÉ MOLTS MÉS AMICS.
FACTORS INNATS: ÉS REFEREIX A L’EDAT, SEQÜÈNCIA DE CITES EVOLUTIVES ( PRIMER CONTROLES EL CAP DESPRÉS EL TRONC) QUE ESTAN RELACIONATS COM A CANALITZACIÓ BIOLÒGICA, ÉS UN CALENDARI MATRIU.
LA CANALITZACIÓ BIOLÒGICA DE DIFERENTS RACONS SÓN MOLT IGUAL PQ NO HAN MOSTRAT LES SEVES CULTURES NO HI HA INFLUÏTS. TOTS ELS CANVISSÓN INFLUÏTS PER ELS CANVIS BIOLÒGIC QUE PODEN SER BIOLÒGICAMENT O BÉ CULTURALMENT. ( EL POSARÍEM EN EL DESENVOLUPAMENT BIOLÒGIC).
FACTORS ADQUIRITS: AQUESTS CANVIS SÓN UNA BASE AMBIENTALS.
EXEMPLE: UN BEBÈ JAPONÈS SABEN EL SO “R”. PERÒ COM QUE ELS SEUS PARES NO UTILITZEN AQUEST SO, DONCS ELS NADONS ELS DISCRIMINANT. PER TANT QUAN SÓN ADULTS ELS COSTA MOLT FER AQUEST SO.

1.2. TEORIESPSICOANALÍTIQUES.
HI HA MOLTES TEORIES DE PSICOANALÍTICA QUE DESTAQUEN DIFERENTS ASPECTES. LA TEORIA DE PSICOANALÍTICA QUE VA CREAR FREUD VA AFIRMA: “LA DIMENSIÓ AFECTIVA DE LA PERSONALITAT”. EL SIGNIFICAT DEL CONCEPTE AFECTIVA VOL DIR SENTIMENTS, EMOCIONS. ÉS REFEREIX COM CONFIGUREM ELS NOSTRES EFECTES.
EL CREADOR DE LA PSICOANALÍTICA LA VA CREAR FREUD.
BIBLIOGRAFIA DE FREUD:
SIGMUND FREUD (1856-1939). VA SER METGE I NEURÒLEG EN UNA ÈPOCA MOLT REPRIMIDA, AUTORITÀRIA, UNA SOCIETAT PATRIARCAL MOLT DIFERENT DE L’ACTUAL. FREUD FEIA MOLT HIPNOSI ON VA CONÈIXER A HOSPITAL ON TREBALLAVA.
VA SER UN REVOLUCIONARI I VA DONAR MOLTA IMPORTÀNCIA A LA SEXUALITAT. GRÀCIES A ELL HEM ARRIBAT ON SOM ARA. FREUD VA TENIR MOLTS SEGUIDORS, SOBRETOT METGES.
PERÒ VA TENIR MOLTA REPERCUSSIÓ SOCIAL AMB ART,CULTURA, LITERATURA… ÉS CONSIDERA UN REVOLUCIONARI.
LA TEORIA PSICOANALÍTICA VA SER UNA TEORIA DOMINANT. PERÒ S’HA CRITICAT MOLT LA SEVA TEORIA PER QUÈ NO ÉS CIENTÍFICA, JA QUE ELABORA LA SEVA TEORIA OBSERVANT I PER EL QUE DEIEN ELS SEUS PACIENTS. NO FEIA CAP CONTROL ANALÍTIC.
LA TEORIA PSICOANALÍTICA ÉS UNA TEORIA DE LA PERSONALITAT I UN MÈTODE TERAPÈUTIC.
CONCEPTES MÉS IMPORTANTS PER FREUD:...