Fundamentos de marqueting

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 84 (20916 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fonaments de
màrqueting
Inma Rodríguez Ardura (coordinadora)
Inma Rodríguez Ardura
Gisela Ammetller Montes
Óscar López Prieto
Amb la col·laboració de
Bàrbara Oliver Olivera
M. Carmen Pacheco Bernal
Carlota Torrens Csonka
P07/01086/00296

© FUOC • P07/01086/00296 Fonaments de màrqueting
ÍndexIntroducció............................................................................................ 5
Objectius................................................................................................. 7
1. Què és el màrqueting?.................................................................. 9
1.1. El màrqueting com a sistema de relacions d'intercanvi ............ 12
2. Conceptes bàsics............................................................................. 16
2.1.Productes, béns, serveis i idees ................................................. 16
2.2. Necessitat, desig i demanda ...................................................... 19
2.3. Mercat ........................................................................................ 22
3. Orientacions estratègiques de les empreses............................ 24
3.1. Orientació a la producció,orientació al producte i
orientació a les vendes .............................................................. 25
3.2. Orientació al màrqueting i enfocament relacional ................... 28
3.2.1. L'enfocament relacional del màrqueting ....................... 30
4. Definició del màrqueting............................................................ 34
5. Àmbits d'aplicació delmàrqueting.......................................... 36
5.1. Màrqueting empresarial ............................................................ 36
5.1.1. Màrqueting de productes de consum ............................ 37
5.1.2. Màrqueting de serveis .................................................... 38
5.1.3. Màrqueting industrial .................................................... 39
5.2. Màrqueting noempresarial ....................................................... 40
5.2.1. Màrqueting de les institucions no lucratives ................ 40
5.2.2. Màrqueting públic ......................................................... 42
5.2.3. Màrqueting social .......................................................... 43
5.2.4. Màrqueting social corporatiu ........................................ 445.2.5. Màrqueting polític ......................................................... 45
5.3. Màrqueting ecològic ................................................................. 46
6. Responsabilitat social, ètica i màrqueting............................. 48
7. Lectura complementària.............................................................. 57
7.1. "La miopia del màrqueting"...................................................... 57
8. Presa de decisions de màrqueting............................................. 61
8.1. Cas 1. La publicitat de Benetton al límit .................................. 61
8.2. Cas 2. Un supermercat Plusfresc per a cada client .................... 67
© FUOC • P07/01086/00296 Fonaments de màrquetingActivitats................................................................................................ 75
Glossari.................................................................................................... 76
Bibliografia............................................................................................ 77
© FUOC • P07/01086/00296 5 Fonaments de màrqueting
Introducció
El màrqueting és present en la major part de les nostresactivitats quotidianes.
Les empreses, els metges, els advocats, els comerços, etc. compren i venen
béns i serveis. Com a consumidors estem exposats a milers d'estímuls externs
procedents de la publicitat i dels comentaris dels venedors, que ens aporten
informació sobre una gran varietat de productes i marques.
Si preguntem als consumidors què és el màrqueting, és possible que ens responguin...
tracking img