Govern de la comunitat

Páginas: 2 (269 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
Govern de la comunitat
La comunitat no té personalitat jurídica, però existeix na estructura orgànica (presidència, secretaria, administració i junta de propietaris) que es reparteixles competències per desenvolupar la vida…
President
- Cal que ho sigui un propietari d’un element privatiu (553-16.1) i el nomena la Junta
- Representa a a la Comunitat en judici ofora d’ell (art. 553-16.2): subscripció de contractes, interposa accions de defensa d’interessos comunitaris, contestar demandes, ...
- Funcions executives (553-16.2): convocar ipresidir reunions junta, elevar a públics els acords, vetllar del compliment de les obligacions del secretari i administrador, vetllar pel bon funcionament i conservació elements comuns
-Possibilitat de vicepresident.
Secretari
- No cal que sigui propietari. Pot exercir aquest càrrec l’administrador o el president.
- Funcions (553-17)
o Fer les actes de les reunionso Fer notificacions
o Rep escrit d’oposició propietaris contraris a un acord
o Expedeix certificats
o Custodia documentació.
Administrador
Òrgan de gestió ordinària de lacomunitat. Els estatuts poden determinar funcions, com a mínim les del 553-18.1:
- Adoptar mesures de conservació i funcionament correcte de béns i serveis
- Vetllar perquè els propietariscompleixin les obligacions
- Preparar comptes anuals i pressupost
- Executar acords Junta
- Decidir l’execució de obres conservació i reparacions urgents.
- Pagar, amb autorització dePresident, despreses urgents a càrrec del fons de reserva
Junta de propietaris
- Òrgan suprem de govern de la Comunitat. Nomena els càrrecs anteriors, cal que es reuneixi un cop al’any com a mínim per aprovar pressupostos i comptes (junta ordinària) i les vegades que convingui a iniciativa del President o d’una part dels propietaris (Junta extraordinària)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • O Que É O Governo
  • Govern Generalitat
  • òrgans de govern
  • Bad govern
  • Governancia Corporativa
  • governanza
  • Governanza
  • Edat Mitjana En La Comunitat Valenciana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS