Historia

Páginas: 4 (923 palabras) Publicado: 27 de enero de 2011
EXERCICIS RESOLTS DE VARIABILITAT I CARÀCTERS BIOLÒGICS

Exercici 1 Què és la citocinesi? Solució La repartició del citoplasma entre les dues cèl·lules filles i la separació de les dues cèl·lules.Exercici 2 Escriu per ordre el nom de les quatre fases de la mitosi. Solució Són quatre: profase, metafase, anafase i telofase.

Exercici 3 Indica a quina fase corresponen les següentsdescripcions: Desaparició dels cromosomes i aparició de la cromatina. Duplicació del material genètic. unió dels cromosomes al fus mitòtic. Repartiment del citoplasma entre totes dues cèl·lules. Condensació dela cromatina en cromosomes. Solució Profase Desaparició dels cromosomes i aparició de la cromatina. Metafase Duplicació del material genètic. Telofase Unió dels cromosomes al fus mitòtic. CitocinesiRepartiment del citoplasma entre totes dues cèl·lules. Interfase Condensació de la cromatina en cromosomes.

Exercici 4 Digues de quin tipus són els següents cromosomes: cromosoma A cromosoma Bcromosoma C

Solució A: metacèncric B: acrocèntric C: telocèntric

Exercici 5 Què és el cariotip?

Solució És la dotació cromosòmica en les cèl·lules somàtiques (les que no són sexuals) d’unaespècie, que exposa la forma de tots i cada un dels cromosomes aparellats.

Exercici 6 Els dibuixos que hi ha a continuació representen els cromosomes de cèl·lules somàtiques i gàmetes d’una determinadaplanta. a. Indica quins d’aquests dibuixos representen cèl·lules somàtiques i quins representen gàmetes. b. . Indica si representen cèl·lules haploides o diploides.

Cèl·lula A

Cèl·lula BCèl·lula C

Cèl·lula D

c. Quin és el nombre de cromosomes característic d’aquesta espècie? Solució a i b: Cèl·lula A: gàmeta haploide Cèl·lula B: cèl·lula somàtica diploide Cèl·lula C: gàmeta haploideCèl·lula D: cèl·lula somàtica diploide c. Sis cromosomes (2n=6).

Exercici 7 Quines són les característiques del material nuclear dels gàmetes? Solució El nucli dels gàmetes conté la meitat del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS