Hoy empieza todo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (301 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2-Després d´haber vist la película,”hoy empieza todo!” cal especificar la funció que té el mestre, la comunitat i l´escola en l´educació dels nens.

Funció delmestre: el mestre ha de confiar i tenir la intenció de que les coses és poden canviar i que tothom pot ser educat i que tothom té el dret de ser educat, per tant s´encarregaràde la transmissió d´uns continguts, però no serà sols una transmissió de continguts, cal que el mestre conegui cada un dels alumnes i conegui l´entorn social, culturali econòmic del grup classe per tal d´assegurarse que els seus continguts són adients al grup d´alumnes, és adir, adecuarà els continguts al nivell del grup, per altrabanda en l´actualitat el mestre de vegades sabent la situació de cada alumne cal que adopti rols, o que a part de transmetre continguts ha de saber transmetre valors iafectivitat o les mancances que tenen els seus alumnes.

Funcions de la comunitat:la comunitat té la funció de saber que els nens són el futur i cal adequar totes lesdecisions a un ambient en el qual els nens puguin creixer i desenvoluparse, en un ambient adequat.

Funcions de l´escola: l´escola té moltes funcions, té la funció decrear un entorn el qual els nens és relacionen amb altres nens, també aprenen els coneixament bàsics, que per cultura és creu que és deuen saber,i una teoria que veig moltimportant és la del informe Delors:
-aprendre a conèixer(adquirir les eines de la comprensió)
-aprendre a fer (per poder actuar sobre l´entorn).
-aprendre a viurejunts(per participar i cooperar amb els altres en totesc les activitats humanes).
-aprendre a ser(progressió essencial que participa dels tres aprenantatgs anteriors).
tracking img