Huasipungo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1029 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
4. PISAC: Horhe Icasa (Jorge Icaza), (1906-1978), Ekvador
5. KNJIŽEVNO RAZDOBLJE: modernizam
6. DELO: Huasipungo
http://www.fil.bg.ac.rs/moodle/mod/resource/view.php?id=88
7. KNJIŽEVNI ROD I VRSTA: proza, roman (novela indigenista)
8. TEMA: Težak život domorodaca i njihova borba za ostanak na huasipungu (parce zemlje koju zemljoposednik dodeljuje indijanskim porodicama koje zauzvratrade za njih).
9. KRATKA SADRŽINA: Radnja počinje u Kitu (Quito), gde Alfonso Pereira (Alfonso Pereira) zabrinut zbog dugova u kojima se nalazi, kao i trudnoće njegove šesnaestogodišnje ćerke Lole, nailazi na svog ujaka Hulija (Julio) koji mu daje poslovnu ponudu, koja će ih načiniti milionerima. Reč je o Alfonsovom posedu koji obiluje drvećem koje se može eksploatisasti i to uz pomoć Amerikancagospodina Ćapija (Mr. Chapy) i doneti im čitavo bogatstvo, ali pod uslovom da don Alfonso obezbedi drumski put, kao i da ’’očisti’’ obalu reke od huasipungos-a. Sa suprugom i ćerkom napušta Kito i odlazi u Tomaći (Tomachi). Jednog dana u kafani upoznaje političara Hasinta Kintanu (Jacinto Quintana) i sveštenika, koji mu ubrzo postaju poslovni partneri, tj. bolje reći- saučesnici u izrabljivanjudomorodaca koji će im graditi put koji će ih povezati sa civilizacijom, omogućiti trgovinu i doneti napredak tom kraju. Njihov rad u neljudskim uslovima , surovo eksploatisanje, glad, bicevanje, kulminirao je time što su počele da padaju ljudske žrtve, što don Alfonsa i njegove saradnike nije zaustavljalo u ostvarivanju svoje zamisli, te su nastavili po svom. Lik koji se kao pojedinac izdvaja odkolektiva i čija se životna priča prati, Andres Ćilikinga ( Andrés Chiliquinga), kao i njegovi sunarodnici ne uspevaju da ostanu na svojim posedima i da pobede u borbi za život i opstanak.
10. LIKOVI: U delu je prikazana slika ondašnjeg društva sa jasno izraženim razlikama izmedju vladajućeg sloja i Indijanaca koji su na margini drištva. Don Alfonso Pereira je predstavnik vladajućeg sloja,moćnik i zemljoposednik. Drži do svog ugleda u društvu, što se može videti iz njegove težnje da prikrije sve negativne aspekte svog života. Tako mu je poslovna ponuda zbog koje bi zajedno sa porodicom otišao iz Kita bila i više no dobrodošla da bi prikrio sramotu prouzrokovanu neplaniranom trudnoćom njegove ćerke Lole. Na početku dela on je pokazivao saosećajnost i darežljivost prema domorocima,međutim po povratku njegove porodice u Kito, te njegove crte polako iščezavaju, te postaje bezosećajni i okrutni moćnik koji surovo iskorišćava Indijance kao radnu snagu. Egoizam, ljubav prema novcu, koristoljublje zajedničke su osobine koje pored Alfonsa, karakterisu Hasinta Kintanu, kao i sveštenika. Hasinto Kintana je predstavnik vlasti,a inače mestik, moćni političar, koji nipodaštava Indijance imanipulisan je od strane Pereire. Sveštenik, kao predstavnik crkve koristi svoju poziciju kako bi ulio strah Indijancima i manipulisao njima kako bi dostigao svoj cilj i ostvario novčanu dobit. Naime, zahtevao je da daju novac za crkvenu proslavu, pritom zadržavajući deo za sebe. Takodje, je manipulisao Andreasom Ćilikingom da kupi zagrobno mesto svojoj ženi u prvom redu, jer će tobože tako bitibliže velikom oltaru i na samo jedan korak od raja i da joj je tako zagarantovano spasenje. Uz ove likove na strani moćnika ubrajaju se i Policarpio, koji je nadzornik imanja Alfonsa Fereire, kao i Gabrijel Rodriges ( Gabriel Rodríguez), poznat kao ''jednooki Rodriges'', koji nadgleda poslove Indijanaca i pritom ih muči. Kontrast se stvara prikazom slike života domorodaca, kao reprezentativni likizdvaja se Andres Ćilikinga, koji je prikazan kao porodičan čovek koji ne dozvoljava da mu drugi kroje sudbinu, te tako nije pristao da se oženi ženom koju su mu nadzornik i sveštenik namenili. Kroz delo se vidi razvoj lika, koji je u početku bio poslušan, ponizan, da bi se kasnije nošen snagom ljubavi prema svojoj nevenčanoj ženi Kunši ( Cunshi), sa kojom ima i dete, borio protiv prinudnog...
tracking img