Idees generals de hume

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2239 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
FILOSOFIA MODERNA - DAVID HUME
Empirisme: allò que s’observa, allò de que se’n pot tenir experiència.

Pels empiristes, l’experiència és l’origen de tot el coneixement. D’aquesta manera, la ment humana no posseeix cap contingut, cap idea, que no tingui el seu origen en l’experiència.

Els empiristes diferencien l’experiència en interna i externa:

• Experiència interna: ens proporcionaconeixement d’allò intern, dels nostres estats, operacions i actes interns.

• Experiència externa: afeccions o sensacions relacionades amb els sentits externs.

A la nostra ment no existeix cap idea ni cap contingut anterior a l’experiència, és a dir, es neguen les idees innates. La ment no posseeix idees innates ni pot produir idees amb independència de l’experiència.

El criteri deveritat de les idees és l’evidència sensible. Només seran acceptades com a verdaderes aquelles idees que tinguin el seu origen en l’experiència. Una idea sense fonament en l’experiència no té cap valor de veritat.

L’experiència és el límit del nostre coneixement, fet que significa que no serà possible assolir cap coneixement respecte les qüestions que transcendeixen del límit de l’experiènciapossible.

Racionalisme (contrari a l’empirisme)

L’experiència és la font d’idees confuses, mancades d’evidència i de veritat.

Les idees innates són l’origen del coneixement verdader.

El criteri de veritat de les idees innates és l’evidència intel·lectual.

La raó pot conèixer amb independència de l’experiència i més enllà de l’experiència.PROJECTE FILOSÒFIC DE DAVID HUME

Eltractat de la naturalesa humana (1737)

Posterior a Descartes. Hume escriu durant el període de la Il·lustració (s.XVIII) i té la intenció d’escriure sobre la naturalesa humana a partir del mètode experimental inductiu. Hume és contrari a les reflexions metafísiques i creu que és a partir del mètode experimental inductiu s’ha d’entendre la naturalesa humana.

Hume vol fer un tractat universalde la naturalesa humana a partir del mètode experimental inductiu que havia aplicat Newton.

ANALOGIA ENTRE HUME I NEWTON

|ISAAC NEWTON |DAVID HUME |
|Llei de la gravitació universal |Lleis de l’associació d’idees ||Existeixen lleis que expliquen l’esdevenir dels fenòmens. |Existeixen lleis de dinamisme que ordenen les nostres |
| |estructures mentals. |


La finalitat última per la qual Hume vol servir-se de la metodologia Newtoniana és unificar totes les ciències (igual que Descartes)basant-se en una ciència fonamental, la ciència de la naturalesa humana.

Per unificar-les totes primer s’ha d’examinar què podem conèixer. Hem d’examinar l’extensió i les formes de l’enteniment humà.

En Hume, igual que en Descartes, apareix una reflexió sobre el subjecte humà i les seves capacitats de coneixement.

ANÀLISI DELS ELEMENTS DEL CONEIXEMENT HUMÀ

El coneixement humà es construeixa partir de percepcions (tots els continguts mentals). Hi ha dos tipus de percepcions: impressions i idees.

• Impressions: aquelles percepcions que es manifesten a la ment de manera directa, immediata i amb força i vivacitat. Són els elements originaris del coneixement. Ex: fred, calor, avorriment...

• Idees: copies dèbils de les nostres impressions, tenen un caràcter indirecte,derivat. Apareixen a la ment de manera indirecta i derivada, no són originàries. Ex: record de la calor, del fred...

La distinció que trobem entre elements originaris del nostre coneixement (impressions) i les idees, junt amb el criteri de veritat dels empiristes té com a conseqüent una revolució epistemològica extraordinària perquè, com diu Hume, moltes de les grans idees de la filosofia, en...
tracking img