Informatica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (526 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ejemplo de HTML Erick Vega</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<BODY BGCOLOR="SKYBLUE">


<div align="center">
<IMGSRC="logo_informatica.gif">
</div>

<br>
</br>

<center><h1>UNIVERSIDAD DE PANAMÁ</h1></center>

<center><h1> FACULTAD DEINFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN </h1></center>

<center><h1>ESCUELA DE ELECTRÓNICA</h1></center>

<center><h1>COMERCIOELECTRÓNICO</h1></center>

<br>

<BODY BGCOLOR="SKYBLUE">

<HR>

<BODY BGCOLOR="SKYBLUE">

<p> <b> ESTUDIANTE: BLEIXEN MONTERO </p> </b>
<p> <b>CÉDULA: Núm.8-417-130 </p> </b>
<p> <b> 1er SEMESTRE </p> </b>

<div align="center">

<table width="500" border="2">

<tr>

<TH BODYBGCOLOR="SKYBLUE"> <ALIGN=center> ASIGNATURA </TH>
<TH BODY BGCOLOR="SKYBLUE"> <ALIGN=center> CRÉDITOS </TH>
<TH BODY BGCOLOR="SKYBLUE"> <ALIGN=center>CALIFICACIÓN </TH>
<TH BODY BGCOLOR="SKYBLUE"> <ALIGN=center> CRÉDITOS ACUMULADOS </TH>

</tr>

<tr>
<td ALIGN=LEFT>Introducción a laPC</td>
<td ALIGN=center>2</td>
<td ALIGN=center>B</td>
<td ALIGN=center>2x2</td>
</tr>

<tr>
<td ALIGN=LEFT>Nociones deComercio</td>
<td ALIGN=center>3</td>
<td ALIGN=center>B</td>
<td ALIGN=center>3x2</td>
</tr>

<tr>
<tdALIGN=LEFT>Matemática 1</td>
<td ALIGN=center>3</td>
<td ALIGN=center>C</td>
<td ALIGN=center>3x1</td>
</tr>

<tr>
<td...
tracking img