Intel•ligència emocional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1012 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTEL•LIGÈNCIA EMOCIONAL
La intel•ligència emocional és la capacitat de conèixer i controlar les nostres pròpies emocions, també ens ha de permetre percebre les emocions dels altres de forma adequada.

Goleman, el 1995 va dir que d’intel•ligència emocional consistia en:
Conèixer les pròpies emocions
Tenir un autoconeixement de cada emoció, és a dir, saber que cadascuna té un nom i en queconsisteix.
Comprendre les emocions del altres.
Regular les emocions

Conèixer la connexió entre emoció cognició i comportament, saber-se expressar emocionalment i controlar les nostres emocions, poder afrontar les emociones que no són convenients en certs moments, i poder autogenerar emocions positives.
Motivar-se a si mateix

Tenir autoestima (Capacitat humana d'autovaloració, essencialper a la supervivència psicològica), tenir una actitud positiva, és a dir no tenir pensaments negatius, fer un anàlisi crítica de les normes socials, buscar ajuda i recursos sempre que sigui necessari i posseir autoeficàcia emocional, és a dir saber tot el que realment et fa falta per poder arribar a ser el que vols emocionalment.
Reconèixer les emocions dels altres
Dominar les habilitatssocials bàsiques, tenir respecte al les altres persones, tenir una comunicació receptiva, és a dir, rebre i comprendre bé un missatge. Assolir la comunicació expressiva, és a dir, saber-se comunicar verbalment i no verbalment. Tenir un comportament prosocial i de cooperació, i tenir assertivitat.
Establir relacions positives amb altres persones. Saber identificar els problemes i buscar-hi unasolució, tenir la capacitat de negociar, és a dir tenir diferents habilitats de la vida per tal d’assolir un benestar subjectiu.

Aquesta intel•ligència emocional es pot educar, s’educa tant en el nostre formament a les escoles com a casa amb les famílies. Els objectius d’aquesta educació és assolir els cinc punts anteriors (Conèixer les pròpies emocions, regular les emocions, motivar-se a si mateix,reconèixer les emocions dels altres i establir relacions positives amb altres persones).
ASSERTIVITAT:
L’assertivitat és la capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres ni nosaltres mateixos puguem manipular la forma de pensar dels demés.
Jo crec que tothom ha demillorar una mica aquesta competència ja que tots en algun moment hem tingut por d’expressar-nos lliurement per diferents motius, ja sigui per por de que algú es rigui, per por a no ser correspost amb la mateixa opinió... De la mateixa manera que molts cops ens hagués agradat canviar la forma de pensar de les altres persones, per tant estaríem manipulant d’alguna manera els pensaments d’una altrepersona, és a dir, no estaríem sent assertius amb els demés.
L’AUTOESTIMA
La competència que he triat ha sigut l’autoestima, ja que, crec que és moltíssima la gent a qui ens costa tenir-la.
Per començar em de saber el seu significat per tal de poder-la treballar. L’autoestima és el nostre amor propi, és a dir, l’estimació que sentim per nosaltres mateixos
El fracàs escolar, la dificultat perresoldre problemes, tenen una petita relació amb la baixa autoestima, degut a que porta a pensaments com, tot el que ens surt malament és culpa nostre, ningú valorarà l’esforç per tant no val la pena intentar-ho, tothom està en contra nostre... En canvi una bona autoestima ens permet prendre unes bones decisions, comprendre els nostres errors, aprendre coses noves...
Per poder millorar l’autoestimaens hem de sentir segurs de nosaltres mateixos, capaços, sentir-nos importants i únics ja que hem d’entendre que no totes les persones som iguals. Per continuar millorant la nostra autoestima hem d’escoltar l’opinió dels demés i saber-la entendre, és a dir, si és una opinió negativa sobre tu intentar-ho millorar o acceptar-ho, però no enfonsar-se.
Una possible activitat per millorar-la és...
tracking img