La condicion fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1066 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA CONDICIÓ FÍSICA

1.- CONCEPTE.
Definim condició física com el “conjunt de qualitat físiques bàsiques que té una persona i que mitjançant el seu desenvolupament li permeten obtenir un bon nivell en la realització de qualsevol activitat físico-esportiva.”
Les qualitats físiques bàsiques són 4: resistència, força, velocitat i flexibilitat. A continuació tractarem cadascuna d’elles.

2.-LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES : CONCEPTE, TIPUS I MÈTODES D'ENTRENAMENT.

2.1.- LA RESISTÈNCIA.
La resistència és la “qualitat física bàsica que ens permet mantenir un esforç físic durant un període de temps prolongat”.

Cal distingir 2 tipus de resistència:
a)Resistència aeròbica: és la que ens permet realitzar un esforç de intensitat baixa o mitjana durant un llarg període detemps. Disposem de suficient oxigen per fer l’activitat. Per exemple, és el tipus de resistència que necessitem per córrer una marató.
b)Resistència anaeròbica: és la que ens permet realitzar un esforç de molta intensitat però de poca duració. No disposem de suficient oxigen per fer l’activitat. Per exemple, és el tipus de resistència que necessita un atleta per fer una salt de llargada o unacursa de 100 metres.

A continuació veurem alguns del mètodes d'entrenament de la
resistència:
Cursa contínua: consisteix a córrer d'una manera continuada i a ritme constant un període de temps llarg. S’utilitza per millorar la resistència aeròbica.
Fartlek: mètode d’entrenament continu que consisteix en córrer un període de temps llarg alternant distàncies a ritme normal amb altres onpodem fer progressions o trams a velocitat màxima.
Interval-trainig: mètode d’entrenament intervàlic. Es tracta d’alternar un temps de cursa a un ritme elevat (p.e. 100-150 m. a un 70-80% de intensitat) amb una pausa de recuperació (p.e. 200 metres caminant). S’utilitza per millorar la resistència anaeròbica.
Altres: Amb activitats físiques com l’aeròbic, el biking, el ciclisme, lanatació, ...., també podem millorar la nostra resistència.

2.2.- LA FORÇA.
La força és la “qualitat física bàsica que ens permet superar una resistència mitjançant la contracció muscular”.

Cal distingir 3 tipus de força:
a)Força màxima: quan tenim que superar una gran resistència. Per exemple, la que utilitzen els halteròfils en les competicions per aixecar peses.
b)Força velocitat: quantractem de superar la resistència a la major velocitat possible. Per exemple, la que utilitzen els llançadors de javelina.
c)Força resistència: quan estem mantenint durant molt de temps una contracció muscular (per exemple, la força que ens permet sostenir una caixa pesada durant molt de temps) o quan realitzem una contracció muscular repetidament (per exemple, la força que ens permet fer moltesflexions seguides).

A continuació veurem alguns del mètodes d'entrenament de la força:
Exercicis emprant el propi pes: consisteix en realitzar exercicis gimnàstics tenint com a resistència el nostre propi pes. P.e. Sentadilles (per treballar la força del quàdriceps).
Exercicis amb peses o màquines: consisteix en realitzar exercicis fent servir aquests estris que trobem normalment alsgimnasos.
Circuit-training: es tracta de realitzar un circuit format per 8-12 exercicis que anomenarem “estacions”. Cada exercici el tindrem que fer un nombre determinat de vegades o bé durant un temps establert. Entre exercicis hi ha una petita pausa per canviar d’estació. Normalment es fan de 2 a 4 voltes al circuit.
Altres: Amb activitats físiques com el ciclisme, la natació, el judo, elbody-pump, .... també podem desenvolupar la nostra força.

2.3.- LA VELOCITAT.
La velocitat és la “qualitat física bàsica que ens permet realitzar moviments en el menor temps possible”.

Cal distingir 3 tipus de velocitat:
a)Velocitat de desplaçament: és la capacitat que ens permet recórrer una distància en el menor temps possible. Per exemple, quan hem de fer una cursa de 50 metres....
tracking img