La enfermedad de parkinson

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (519 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Parkinson:

La malaltia de Parkinson consisteix en un trastorn que produeix desordre crònic i degeneratiu de la part del cervell que controla el sistema motor. Es manifesta amb una pèrduaprogressiva de la capacitat de coordinar els moviments. En la malaltia de Parkinson, les neurones que produeixen una substància química anomenada dopamina
moren o no funcionen adequadament. La dopamina ésl’encarregada d’enviar senyals que ajuden a coordinar els seus moviments. Ningú coneix l'origen del dany d'aquestes cèl·lules.

Característiques de la parla:
El parkinson afecta notablement a la parlade qui pateix aquesta malaltia, concretament als òrgans motors encarregats de la comunicació. Les afectacions que provoca el parkinson en el llenguatge són:
• Pèrdua progressiva del volum de veu.
•Monotonia en la parla.
• Canvis de la qualitat del so (feble, apagat, ronc, bufat…).

Els primers símptomes de la malaltia de Parkinson són lleus i cada vegada es

Causes:
• Estar en contacteamb alguns pesticides i toxines, al costat de predisposició genètica.
• Radicals lliures: molècules que desencadenen un procés d'oxidació que danya els teixits i les neurones.
• Factors genètics:és un altre dels factors com a causants d'aquesta patologia.
• Hi ha algunes formes de Parkinson hereditàries
• També podem trobar factors ambientals com a causa: consum de drogues, herbicides,polsim de metall...
• Traumatismes cranials repetits.

Tractament:
En la actualitat la malaltia de Parkinson encara no te cura, però hi ha tractaments que condueixen a un bon control delssímptomes i a una millor qualitat de vida de la persona.
• Tractament Farmacològic: Ús de medicaments per al control de la major part dels símptomes encara que no s’elimini la causa. L’ L-dopa és lasubstància precursora de la dopamina i el fàrmac més utilitzat per al control de la malaltia. Millora positivament la qualitat de vida de la persona.
• Tractament Quirúrgic: Col·locació d’estimuladors...
tracking img