La entrevista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (325 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1430-Mètodes d'investigació en educació

COM FER UNA BONA ENTREVISTA
Abans de l’entrevista 1. CONCERTACIÓ PRÈVIA. Cal concertar l’entrevista prèviament per telèfon o e-mail. No ens podempresentar sense avisar. 2. INFORMACIÓ. Cal tenir la màxima informació del tema i de les circumstàncies de la persona que volem entrevistar abans d’anar-hi. Si és un professional caldriaconèixer la seva trajectòria. Cal conèixer les seves opinions, si ja les ha expressat en qualque ocasió. 3. GUIÓ. Cal portar anotades les preguntes que li volem fer, encara que després en podem fer dediferents segons vagi la conversa. Durant l’entrevista PREPARACIÓ (1, 2 i 3) 1. Cal arribar ben puntuals i amb el paper i llapis a punt, la registradora d’audio, la càmera de vídeo, la càmerade fotos, etc. (segons el sistema de registre decidit) 2. Cal demanar permís a l’entrevistat per enregistrar en vídeo o casseta i per a fer-li fotografies 3. Cal presentar-se detalladament,ser educat i amable; en les entrevistes d’investigació l’entrevistat, normalment, ens està fent un favor a nosaltres. REALITZACIÓ DE LES PREGUNTES (4, 5 i 6) 4. Cal fer les preguntes de maneraclara i breu 5. Cal tenir sempre present la tècnica de l’escolta activa (S’HAN DE RESPECTAR), així com els 12 errors típics (S’HAN D’EVITAR). 6. Cal evitar les preguntes que es poden contestaramb un si o amb un no o amb informació molt puntual. Les preguntes, a l’entrevista, són obertes, són convidades a parlar, a aprofundir sobre el tema. AL TRES QÜESTIONS (7, 8, 9 i 10) 7. Calprendre notes, si és necessari demaneu que repeteixi alguna dada, però només si és molt important 8. Cal aconseguir tota la informació abans d’ acabar l’entrevista i no haver d’insistirdesprés. (Però, s’ha de tenir la precaució de tenir prevista la postentrevista) 9. Si cal repasseu les notes amb la persona entrevistada. 10. Cal donar les gràcies pel temps que ens han dedicat

tracking img