La hidrosfera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1242 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 8: DESCRICIÓN DA HIDROSFERA

1.Hidrograma: Son graficos que representan a variación do caudal dun río co paso de tempo.
Utilidad: Permiten observar as variacións na descarga atraves dunha tormenta + o pico de escorrentía + o fluxo da base + as variacións estacionales dos caudales, e así podemos coñecer as diferenzas entre as súas capacidades de resposta ante avenidas.
Tipos:
1.SIMPLE:representa a variación do caudal en relación con unha precipitación unica
2.COMPLEJO: representa as variacións de caudal o longo dun certo intervalo de tempo.

Caudal punta: É a maxima capacidade a que pode chegar un caudal
Tempo de resposta: Tempo transcorrido dnd que cae a metade do volumen de precipitación, ata o intre en que o caudal acada o seu valor max. como consecuencia daprecipitación.

2. Ciclo hidroloxico: É o proceso de circulación da aunga antre os distintos compartimentos da hidrosfera. Tratase dun ciclo bioxeoquímico no que hai unha intervencion minima de reacc.quimicas, e o auga soamente trasladase dus lugares a outros o cambia de estado físico.
Ventaxas que obten o home o intervir no ciclo:

Instalación de goteo
Microaspersión
Reciclaxe de auga
Construccion deembalses
Medidas de caracter tecnico da crecente demanda de auga:
- Tiene como obxetivo, por un lado, manter, regular e distribuir os recursos hidricos disponibles e por outro lado, incrementar a reciclaxe e reutulización do auga.
Construccíon de embalses e presas
Trasvases
Canles

3. Acuifero: Formación permeable que conteñen auga que circula facilmente polas pozas ou gretas e podencedelas . Constituidas por rochas non consolidadas como areas ou gretas; o consolidadas como pedras de grao e a area compartidas, conglomerados, granitos fracturados.. que facilitan o fluxo do fluido. As súas augas son extraibles constituindo recursos hidricos de gran magnitude.
Sobrexplotación:
Dicimos que un acuifero esra sobreexplotado cando se extrae auga do subsolo a un ritmo superior ó dainfiltracion ou recarga natural. Isto supon o esgotamento progresivo da auga almacenada durante séculos no terreo e ten diversos efectos negativos, a degradación da calidade de auga,e a degradación dos ecosistemas humidais que se alimentan de augas freaticas

4.Afloramento Oceánico: Tipo de circulación vertical que consiste nun ascenso de auga profunda cara á superficie oceánica, provocado polaacción de ventos constantes ou pola existencia dunha zona de diverxencia.
Son zonas nas que hai un gran dinamismo da auga: a que se move é substituída por auga profunda fría; dan lugar a unha boa mestura de auga na vertical. Nestas zonas a auga que aflora ao vir de profundidades onde non chega a luz solar é fría e rica en nutrientes (as augas superficiais son moi pobres en nutrientes). Na superficiefórmase, grazas á enerxía solar, unha gran cantidade de fitoplancto capaz de manter unha comunidade animal moi numerosa. Estas zonas teñen notable incidencia na produción biolóxica pola achega de nitratos e fosfatos do fondo. Son zonas moi ricas en pesca.
Destacan as catro zonas de afloramento intertropical ligadas aos alisios, na cara oriental dos océanos Atlántico e Pacífico: Perú (a máisimportante), California (América), costas do Sahara e costas de Namibia (África).

5.Correntes oceanicas: É un fluxo persistente de auga de caracter principalmente horizontal, que ten como máis importante efecto a escala planteada a restribucion de calor recibido pola terra
6.Correntes superficiais:Debense ós ventos superficiais permanentes que transifiren a súa enerxía á auga por rozamento7.Correntes profundas: Formanse polas diferenzas de densisdade da auga, debido aos cambios de temperatura + salinidade = CORRENTES TERMOHALINAS.
8.Correntes de deriva (Correntes litorais):
9.Nivel freatico: É a linea superior da zona de saturación dun acuifero.
10.¿Que factores poden condicionar a salinidade do mar?
Formación de xeo (+)
Consumo de sales dun determinado organismo (-)
Emisión a...