La leche

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (449 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercici 1 Fes una definició d'ecosistema.
L'ecosistema és una unitat funcional existent a la Terra constituïda per un conjunt de poblacions de diverses espècies, que viuen interrelacionades en unlloc determinat, sotmeses a determinats factors ambientals.
Exercici 2 Observa atentament el dibuix i resol les qüestions següents:
a) indica els elements principals del biòtop d'aquestecosistema.
El tipus de substrat, aigua, sals solubles i altres compostos químics solubles, l'energia, l'atmosfera amb els gasos respiratoris ,les condicions climàtiques, precipitacions, vent....
b)Assenyala els elements principals de la biocenosi d'aquest ecosistema.
Vegetals: herba, matolls, arbre, Animals: conill, guineu, Microbis: microorganismes del sòl
c) Troba alguna relació entre elséssers vius de l'ecosistema
Doncs que el animal mes petit menja del terra, hi despres hi ha el mes gran que s’alimenta del animal mes petit
d) D'on prové l'energia que entra en l'ecosistemaL’energia que entra a l'ecosistema prové del Sol.
Exercici 3 Digues la diferencia entre hàbitat i nínxol ecològic, i entre nínxol ecològic i nivell tròfic.
Hàbitat d'una espècie és l'espai físic que ocupa,el conjunt de llocs en què habitualment pot trobar-se-la.
Nínxol ecològic és el paper que desenvolupa aquesta espècie en l'ecosistema, és el conjunt d'estratègies que té per sobreviure, aquelles persatisfer les seves necessitats alimentàries, com les relacionades amb els límits de tolerància davant els factors ambiental.
Nivell tròfic és la posició que ocupa en una cadena tròfica, indica eltipus de matèria que requereix i la forma d'aprofitar-la.
Exercici 4 Fixa't en la il·lustració i respon les preguntes següents:
a) Quin és el nínxol ecològic de l'Agrò roig? I el del Martinet blanc?El nínxol ecològic de l'Agrò roig és el canyissar, El nínxol ecològic del martinet blanc són les llacunes d'aigües poc profundes
b) En què es diferencien el nínxol ecològic de l'Ànec i del...