La pedrera (gaudi)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1390 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CATALOGACIÓ
* Nom de l’edifici: Casa Milà o Pedrera
* Autor: Antoni Gaudi (Reus, 1852- Barcelona, 1926.
* Cronologia: 1906-1912
* Tipologia: Civil
* Material: pedra, maó, ceràmica, vidre i ferro.
* Estil: modernista.
* Localització: Barcelona.
* Biografia de l’autor: és el màxim representant del modernisme català.

ANALISI FORMAL
Descripció: La casa Milà és elresultat de dos edificis, organitzats entorn dos patis centrals asimètrics i curvilinis amb dues portes d'entrada també independents. Aquesta construcció cal considerar-la com la voluntat de Gaudí de crear no solament un conjunt d'habitatges o bé una obra singular, sinó una escultura total.
Elements suportats: La seva estructura tècnico-constructiva és lliure, sense murs de càrrega, i s'aguantasobre pilars i utilitzant els nous materials de ferro i formigó, això permet una distribució lliure dels envans i de les obertures a la façana. L'interior es clarament funcional basat amb la planta lliure i el predomini dels elements decoratius. L'edifici s'aguanta sobre pilars. La majoria dels pilars són de ferro però en trobem d'altres materials com pedra i maó.
Espai exterior:
*Dimensions: La façana té 72'55 metres d'amplada , la superfície és de 1620 metres quadrats mentre que l‟ edificada és de 1323'5 metres quadrats.
* Línees dominants:
* Escala: superior a la humana
* Façana i relació amb l’entorn: es un element essencial, i aquí Gaudi trenca la seva norma que els elements estructurals són també eles elements decoratius i sota una estructura de ferro i formigócol·loca una façana de pedra. On predomina la línia corba i les referències a la natura. Els murs de la façana estan revestits amb pedra, les fileres de balcons s'ondulen alternativament cap endins i cap enfora, la forma recorda elements naturals com les onades. Les finestres tenen gran amplitud perquè segueixen aquestes mateixes formes.
Espai interior:
* Planta: L'edifici és un conjunt de dosimmobles d'habitatges, amb dos patis situats al centre de cadascun d'ells. L'edifici es bastí entorn de dos patis de forma irregular, de planta lliure.
Estil:
* Estil de l’arquitecte: La "Casa Milà" - o La Pedrera -, es pot enquadrar, per les seves característiques, dins el moviment anomenat "Modernisme", però Gaudí va desenvolupar un estil propi dins el mateix que dona nom al Modernisme catalàdotant-lo d'una gran originalitat.
Els trets d'aquest moviment artístic que es donà a les darreres dècades del segle XIX i a les primeres del segle XX són :
- Es un estil arquitectònic i sobre tot decoratiu que integra arquitectura, ceràmica, joieria, escultura, pintura, decoració,.... Vol superar la vella antítesi entre arts majors i arts menors.
-És una proposta internacional (França,Àustria, Regne Unit,...), però amb grans peculiaritats nacionals. Catalunya es capdavantera en el Modernisme.
- Defensa l'ús dels nous materials (ferro, formigó, vidre,....), però no des de una perspectiva purament funcional o estructural, sinó de caràcter decoratiu.
- No vol copiar les formes d'inspiració tradicionals o acadèmiques sinó que busca la inspiració en les forces de la natura.L'edifici es concep com una organisme viu plenament coherent en les seves parts, que recorda molt la tradició gòtica.
- El Modernisme es basarà en un temps industrial on la ma d'obra era barata i molt eficient, i en una construcció el mes car eren els materials constructius. Al canviar el temps i canviar la ma d'obra el Modernisme que usava i abusava de la ma d'obra desapareixerà.
- La decoració i lesfaçanes són elements bàsics: predomina les suaus corbes, l „asimetria en la distribució de les parets, les portes i les finestres.
- L'ornamentació es bàsica: utilització de procediments artesans i de materials de color (ceràmica, porcellana, vidre, ferro forjat,...). Predomini de les línies ondulants i sinuoses.
- Es varen recuperar el vitrall, el mosaic, la marqueteria i altres arts...