La sida

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3322 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Sida

Bárbara Celada López Michelle Cedeño Mata Laura Gómez Martín Claudia Pardos Castillo

Índex
1. Què és la SIDA? ......................................................................... pàg. 3
2. Què fa el SIDA en l’organisme? Com funciona? ........................ pàg. 3
3. Qui té la SIDA i on la trobem? ................................................... pàg. 4
4. Història...................................................................................... pàg. 5
5. Conseqüències .......................................................................... pàg. 7
6. Investigacions actuals ............................................................... pàg. 8
7. Com es detecta? ....................................................................... pàg. 9
8.Què hi podem fer? .................................................................. pàg. 10
9. Com prevenir? ........................................................................ pàg. 11
10. Mites ...................................................................................... pàg. 12
11. VIH .........................................................................................pàg. 13
12.Webgrafia ............................................................................... pàg. 14
13.Bibliografia .............................................................................. pàg. 14

2

1. Què és la SIDA?
La SIDA són les sigles de síndrome d’immunodeficiència adquirida. I en anglès, “Acquired Immune Deficiency Syndrome”, i per tant, les sigles són AIDS. Lesquatre sigles defineixen les característiques de la SIDA: Un síndrome, és a dir, un conjunt de símptomes que indiquen pertorbació d’un òrgan o d’un sistema determinat. Una immunodeficiència vol dir immunitat deficient o insuficient. Té relació amb el fet que el virus de l’VIH debilita el sistema immunitari fins a fer-lo inútil. Adquirida vol dir que aquesta deficiència d’immunitat, el subjecte no laté de forma heretada, sinó que l’hi ha vingut de fora, que l’ha adquirida.

2. Què fa la SIDA en l’organisme? Com funciona?
Si el virus penetra en la nostra sang, es produeix la infecció. El VIH infecta uns limfòcits encarregats d’activar el sistema immunitari i els utilitza com a plataforma per fabricar nous virus. El VIH es reprodueix dintre de les cèl·lules que haurien de servir perprotegir-nos d’ell. Per això, és un virus amb una capacitat tan important d’emmalaltirnos, sobretot perquè el nostre sistema immunitari no el reconeix com a amenaça. El virus segueix una sèrie de fases en el nostre cos: Infecció aguda o primoinfecció: el VIH entra a l’organisme i començar a infectar el sistema immunitari. La meitat de gent que s’infecta té uns símptomes semblants als de la grip. Infeccióasimptomàtica: un període en què la infecció no està causant infeccions o malalties i, per tant, no presenta cap símptoma. Infecció crònica: símptomes de les infeccions oportunistes, aquelles que s’aprofiten d’un sistema de defenses debilitat a causa del VIH. Com per exemple candidiasi, herpes zòster de repetició i la malaltia inflamatòria pélvica, entre d’altres.

3

Infecció amb un importantdeteriorament del sistema defensiu i que es denomina fase SIDA. El sistema immunitari va generant cèl·lules suficients per mantenir la infecció del virus del VIH en un estat en què sembla que es manté en equilibri. El virus aconsegueix deteriorar el nostre sistema de defenses fins al punt que el nostre organisme no pot fer front a les infeccions o malalties.

3. Qui té la SIDA i on la trobem?Els primers casos es van detectar a barons blancs homosexuals, però desprès van començar a sorgir casos de sida en hemofílics, drogodependents, prostitutes, etc. El fet que la sida es detectés primer en homosexuals masculins fa que hi hagi moltes més dades sobre el procés en els homes que no pas en les dones. En la actualitat, es una malaltia que pot afectar a tots per igual. L’evolució no...
tracking img