Les drogues

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9772 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les drogues sempre han estat lligades a la humanitat. Si en un principi només s'utilitzaven amb fins curatius o com a part de rituals religiosos, la seva capacitat d'actuar sobre el sistema nerviós i provocar canvis, tant a nivell físic com psicològic, les ha convertit en el "remei màgic" per aquells que volen d'una manera ràpida i puntual fer del seu cos una màquina d'alt rendiment o per aquellsque, no satisfets amb la seva realitat, busquen noves experiències. Dissortadament, el preu que han de pagar tant uns com els altres pot arribar a ser la pròpia vida.
El segle XX no tan sols ha aportat molts avenços tecnològics, sinó que també serà recordat com el segle de l'aparició d'un dels més greus problemes de la societat occidental: la drogaaddicció i el doping esportiu. Durant aquestsegle s'ha fet habitual, en alguns sectors de la societat, el consum de certes substàncies considerades drogues, doncs tenen com a única finalitat alterar l'estat físic o psíquic de les persones produint un fals i momentani benestar. Amb el consum repetit d'aquestes substàncies es poden arribar a confondre les prioritats. La família, el treball i els estudis passen a un segon terme i la substànciaesdevé el més important, convertint a l'individu en un addicte. Però de vegades l'addició pot arribar molt més enllà, la necessitat psicològica pot anar acompanyada de trastorns físics i psíquics quan el subjecte deixa de prendre la droga.
Considerem que una de les millors maneres de tractar les drogues és conèixer-les, cosa que ens ajudarà a entendre el fenomen i a prevenir-lo. Per això en aquestapàgina volem parlar de drogues: de la seva procedència, consum, efectes, dependències.. També volem compartir les activitats que ens han ajudat a reflexionar sobre aquest tema. No parlarem només d'aquelles drogues considerades il•legals com poden ser l'heroïna, cocaïna...., sinó també d'aquelles com l'alcohol i tabac de les quals no està prohibit el seu consum, però que són igualment perilloses,sense oblidar aquelles substàncies que prescrites amb fins terapèutics, poden ser de gran utilitat i fent un mal ús d'elles es converteixen en perjudicials per a la salut. Dins d'aquest últim apartat, estem especialment interessats pel tema del doping , donada la circumstància que tot l'alumnat de la nostra escola entrena diàriament practicant l'esport base d'alt rendiment.

Quantparlem d'alcohol ens referim a l'etanol que té com a fórmula química (C2H5OH), i s'obté per destil•lació com la ginebra, el whisky, el rom, etc. que tenen una graduació més alta, o per fermentació de grans o fruites com els vins, cervesa o el cava que tenen una graduació més baixa.
Les begudes alcohòliques són conegudes des de fa molts segles. Es conserven restes de l'any 2200 a.C on esrecomanava la cervesa a les dones embarassades. Els grecs oferien begudes alcohòliques als deus i als soldats abans d'entrar en combat; també el feien servir per facilitar les relacions i banquets on s'intercanviaven idees filosòfiques, polítiques etc. Els romans van contribuir a la difusió del vi per tot Europa així com el cultiu de la vinya. Els àrabs van ser els que van descobrir la destil•lació i lavan introduir a Europa. A l'Edat mitjana les begudes alcohòliques es van associar a la salut i al benestar. A partir de la Revolució Industrial, el consum va començar a incrementar-se notablement.
El grau alcohòlic d'una beguda correspon al percentatge d'alcohol pur a 15ºC. Així un vi de 10 graus té 100ml d'alcohol per litre.

És la droga més consumida en qualsevol edat, en tots els grupssocials i sexes.
El consum, fa deu anys enrera, era, bàsicament, diari, es a dir, quan es menjava en família i en petites reunions..

Ara els hàbits han canviat i es consumeix per part de la gent jove en grans quantitats sobretot els caps de setmana. Està demostrat que a la llarga produirà un grau d'alcoholisme precoç ja que, les dependències alcohòliques més greus es produeixen a edats més...
tracking img