Manual de permacultura urbana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 208 (51811 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Manual de permacultura urbana
1
EL REBOST
DE LA CIUTAT
MANUAL DE PERMACULTURA URBANA
Jordi Romero
El rebost de la ciutat
2
Manual de permacultura urbana
3
“Yo, que soy profesor de Universidad, necesito de la colaboración
de los pensamientos aldeanos mucho más que ellos de los
míos”
José Ortega y Gasset
El rebost de la ciutat
4
© Fundació Terra
© Jordi Romero
Revisió lingüística: MontserratLópez
Fotografies: Antigona García, Jordi Romero i Fundació Terra.
Il·lustracions: Jordi Alba inspirades en:
• MOLLISON, B. & SLAY, R. M. Introducción a la Permacultura. Tagari Books.
Tyalgum, Austràlia, 1994.
Edició a cura de Fundació Terra, 2002.
Avinyó, 44. E-08002 Barcelona. Tel: 936 011 636.
Maquetat amb Adobe Page Maker 7.0 d’ADOBE SYSTEMS IBERICA
Paper d’STORA ENSO elaborat amb fustaprocedent de boscos
sostenibles.
Coberta impresa sobre cartronet reciclat elaborat per l’empresa
STORA ENSO Barcelona que conté paper usat procedent de la
recollida selectiva de la brossa urbana.
Dipòsit Legal: B.36746-2002
Impressió digital: Romanyà-Valls S.A.
Printed in Catalonia.
Treball elaborat com a projecte per a la llicenciatura de ciències
ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelonade Jordi Romero
Lengua sota la direcció de Jordi Miralles i Carme Tomàs, presentat el
febrer del 2001.
Manual de permacultura urbana
5
Índex
Pròleg ......................................................................................................................... 7
I. Què és això de la permacultura? .......................................................................... 11
1.1. Unaaproximació holística a les ciències de la Terra .................................... 11
1.2. La permacultura: de l’agricultura permanent a la cultura sostenible ................... 14
II. La permacultura urbana. Una eina per a la sostenibilitat a les ciutats ............ 23
2.1. La ciutat com a ecosistema ............................................................................ 24
2.2. Laciutat mediterrània com a exemple de ciutat sostenible ............................. 25
2.3. Principis bàsics de la ciutat sostenible ............................................................. 31
2.4. Aportacions de la permacultura a la ciutat ..................................................... 32
2.5. La permacultura com a estratègia d’acció ambiental ...................................... 36III. Principis bàsics del disseny en permacultura ..................................................... 40
3.1. Planificació eficient del sistema ........................................................................ 40
3.2. Creació de sistemes biointensius ...................................................................... 49
3.3. Principis d’actitud............................................................................................ 53
IV. Ser responsables en els nostres habitatges ....................................................... 54
4.1. Som conscients del que entra i el que surt del nostre habitatge? ............................. 55
4.2. La necessitat d’un canvi de mentalitat ............................................................ 68
V. El racó comestible:aplicacions pràctiques de la permacultura
a l’habitatge privat .................................................................................................. 70
5.1. Tria de l’espai ................................................................................................. 71
5.2. Anàlisi de l’espai............................................................................................ 71
5.3. Disseny de l’espai ........................................................................................... 74
5.4. Manteniment del sistema ............................................................................... 89
5.5. Alguns conceptes bàsics sobre la biologia de les plantes ................................. 96
5.6. Propostes de disseny de racons comestibles...
tracking img