Nomina

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (311 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exemple de nòmina i la seva comptabilització Dades:
Sous i salaris bruts : 2.200 € Seguretat Social a càrrec del treballador: 230€ Seguretat Social a càrrec de l’empresa: Es demana:Comptabilitzar la nòmina 750€ Retenció a compte de IRPF ( Impost de renda persones físiques):185 €

1

FULL DE NÓMINA

2

1

tc1
1 1072,81 4,70 116,73 122007

3

Assentament de nòmina
Primerapart ( s’obtenen les dades del full de Nòmina de la transparència 2)

2.200

(640) Sous i Salaris

-a-

Organismes seguretat social creditors ( 476) (4751) Hisenda Publica per retencionspracticades Bancs c/c o Remuneracions pendents de pagament ( 465)

230 185

Despesa per l’empresa que obtenim del full de nòmina i és el sou brut. Apartat A : “Total Devengado”

1.785

Sies paga pel banc

Si s’ajorna el pagament
4

2

Assentament de nòmina
Segona part ( Obtenen les dades del full de cotització a la Seguretat Social TC1 veieu transparència 3)

750(642) Seguretat social a càrrec de l’empresa

-a-

Organismes seguretat social creditors ( 477)

750

Despesa que té l’empresa pel fet d’assegurar obligatòriament als seus treballadorsAquest compte indica l’obligació de pagament que té l’empresa amb els Organismes de la Seguretat Social

5

Es pot fer un sol assentament que seria aquest:
2.200 750 (640) Sous i Salaris (642)Seguretat social a càrrec de l’empresa -aOrganismes seguretat social creditors ( 477) (4751) Hisenda Publica per retencions practicades Bancs ( 572) ( Si es paga ara) o Remuneracions pendents depagament ( 465) ( Si s’ajorna el pagament) 980 185 1.785

Quota seguretat a càrrec social de l’empresa 750€ més la quota a càrrec del treballador 230. Aquestes quantitats es retenen sempre perquèes pagaran als Organismes de la Seguretat Social creditors en el mes següent al de la nòmina. Per exemple : si la retenció correspon a la nòmina d’octubre es paga a finals de novembre. 6

3...
tracking img