Nous reptes didactica llengues

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (672 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nous reptes en didàctica de la llengua i la literatura
Què ha canviat? | Quin és el repte? | Propostes didàctiques |
La manera i vies de comunicació ha canviat molt gràcies, o per culpa, de lesnoves tecnologies. Per exemple, els chats han contribuït a que la forma d’expressió oral ara també es representi de manera escrita (escriure tal com parlem) o els mòbils han creat la necessitat decanviar la manera d’escriure per adaptar-la a les limitacions de caràcters i per tant, ens hem vist “obligats” a abreviar. | Conèixer i utilitzar les noves formes de comunicació que ens ofereixen lesTIC. A les escoles, hem de tenir present que les noves formes de comunicació formen part de la realitat de la nostra societat i que per tant, també han d’estar representades dins les aules i no sempreles hem de veure com a una cosa negativa. | Proposar activitats que ens permetin utilitzar les noves eines com per exemple trobades amb alumnes d’altres escoles mitjançant l’skype o algun altre mitjàper fer videoconferències. Aquesta activitat permetria als alumnes, comunicar-se, explicar-se coses i tant podria ser amb alumnes amb qui comparteixen la llengua com amb alumnes amb una de diferent. |Actualment la principal funció de la llengua és comunicar-se. Tot i que a vegades, les formes no són les correctes per les situacions en que es dona. | Aprendre a comunicar-se adequant-se a lasituació comunicativa en que ens trobem, és a dir, segons el lloc, el context i a qui es el receptor. Per exemple, no es el mateix comunicar-se amb la família o els amics que amb una persona gran (que téuna altre estructura comunicativa interioritzada ) o amb un la persona que t’entrevista quan fas una feina de treball. I per tant, seria molt interessant que els alumnes aprenguessin a adoptar aquetsrols. | Es podria fer un rol-playing en que els alumnes practiquessin diverses situacions comunicades. Per exemple en parelles de dos, un d’ells es un entrevistador i l’altre busca feina, com ens...
tracking img