Paideia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3310 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

Introducció...........................................................................................Pàg. 2

Pedagogia Llibertària...........................................................................Pàg. 3

L’escola Paideia...................................................................................Pàg. 5

- Què vol aconseguir?

- Com ho vol aconseguir?Conclusions..........................................................................................Pàg. 9

Fonts Consultades................................................................................Pàg. 10

Introducció

El present treball pretén entendre i explicar la pedagogia llibertària com un model filosòfic i, concretament, l’escola Paideia: l’única mostra actual del mateix al’Estat Espanyol. Ho faig de dues maneres: des de la teoria, perquè m’he basat en la informació bibliogràfica i de pàgines web que he trobat i que he considerat interessant incloure; des de la pràctica, perquè fa quatre anys vaig visitar l’escola Paideia i, d’alguna manera, els coneixements teòrics que he inclòs en aquest treball han estat contrastats amb el que vaig poder observar durant la mevaestada.

De la mateixa manera que vaig emprendre aquell petit viatge, he escollit la pedagogia llibertària a l’hora de realitzar aquest treball amb la necessitat de trobar, de nou, una alternativa més justa a tot plegat. La pedagogia llibertària com una manera d’entendre el món, com un eix constructiu, de moment al marge de tot allò establert. Una pedagogia que per moltes persones esdevénecessària a l’hora d’emprendre el viatge de la vida.

Tot i així, és difícil trobar allò que ens complau en la seva totalitat: sempre hi ha errors, coses que no fem bé, imperfeccions pròpies de la naturalesa dels humans. Vull expressar que el present treball pretén ser una petita mostra d’un projecte de vida diferent al de la resta. Una nova mirada que podem compartir en major o en menor mesura.

“Elmundo debería pertenecer a los cantantes y a los bailarines.” (1)

L’escola Paideia

L’escola Paideia va ser fundada l’any 1978 i, des de llavors, continua funcionant. Està situada a Mérida, Extremadura. Podríem definir-la com una escola autogestionada que treballa a través de la pedagogia llibertària. Es defineix com autogestionada perquè el seu funcionament intern és dut a terme per lespròpies persones que la formen, i, per tant, sense delegar les seves funcions en agents externs. D’aquesta manera, no segueix les costums ni les formes de l’ensenyament oficial. L’escola està formada per tres col·lectius que funcionen conjuntament:

- La Cooperativa formada per persones que s’encarreguen de l’àmbit econòmic.
- El Col·lectiu format pels educadors i les educadores. Algunsdels membres formen part de la cooperativa i d’altres no.
- Subjectes que assisteixen a l’escola.

D’altra banda, l’eix de l’escola és la pedagogia llibertària, les principals idees de la qual s’expliquen al següent apartat.

Pedagogia Llibertària

La pedagogia llibertària s’ha d’entendre com una de les formes, possiblement la més potent, d’aconseguir els ideals que persegueix laideologia anarquista. Per tant, parlem d’una manera d’educar que es troba immersa en un moviment polític i social. L’anarquisme pretén crear una societat justa, solidària i participativa, i és per això que les seves idees pedagògiques intenten ser acords amb aquestes.

La pedagogia llibertària, en el cas de Paideia, s’entén com una manera diferent de concebre l’educació, contraposant-se al fetactual de que l’educació es basa en la reproducció de les relacions socials i culturals generades pel sistema capitalista, a través dels principis de disciplina i autoritat. És a dir, que l’educació crea persones que pensen i actuen com al poder polític i econòmic li interessa. Una educació que no permet el desenvolupament igualitari entre persones, que crea persones dependents, competitives i que...
tracking img