Planetario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (472 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Llibre la República: Pág 182

1. Explica breument (50,80 paraules) les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.

- En aquest fragment del llibre de La República dePlató ens parla sobre la colèra, considerant-la com a part irracional de l’ànima, és a dir, la part concupiscible.
Per explicar aixó ens ho demostra amb una història de Leontí en la qual enque acaba sent guanyat per la còlera.
També ens diu que la còlera combata mb altres pasions com a quelcom divers d’elles.

2. Explica en no més de 15 paraules, el significat en eltext de les següents paraules o expressions:

- Còl·lera: És un elements que forma part del concupiscible.
- Element: Les diverses parts de l’ ànima, la racional y la irracional.3 Expliqueu perquè Plató pensa que la colèra és una passió diferent de les altres? Heu de referir-vos al pensament de l’autor.

- Plató explica aixó amb el mite del carro alat.El mite compara l’ànima humana a uns caballs alats. L’auriga condueix un carro tirat per una parella de cavalls, del qual unés bo, el Black, y l’altre és dolent, el negre. El cavall blanc simbolitzales tendències positives de l’home, les passiona nobles com el coratge, el valor, la esperanza i és la part irascible de l’ànima i està localitzada en el pit. El cavall negre simbolitza lestendències negatives de l’home, els desitjos més baixos, l’instint de conservació, etc.. y s’anomena part concupiscible de l’home i està localitzada en el ventre. Per a Plató, la còlera és un element de l’ànimaque forma part del concuspicible, per tant, del cavall negre.
L’auriga simbolitza la capacitat intel·lectual de l’èsser humà o pensament, s’acostuma a anomenar part racional i estàlocalitzada en el cap.
4. Compareu la concepción sobre l’ànima de Plató amb una alre de l’ànima del pensament occidental.

- Plató té una concepción dualista de l’èsser humà ja que considera...
tracking img