Politiques pac 1, uoc

Páginas: 10 (2362 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
Polítiques Educatives legislació escolar i intervenció psicopedagògica. (aula 2)
Primera activitat.

|1.- Breu resum dels conceptes principals de cada document. |
|Resum de carta del conseller |

Estracta d’un document de presentació d’una nova llei d’educació on prima un cert caràcter d’autopropaganda sobre la feina realitzada i un desig d’implicar al món educatiu i a la societat en general per tal que la posada en marxa d’aquesta llei pugui ser un èxit.
Ens parla del repte de portar a terme la primera llei d’educació a Catalunya amb un marc de referència comú, amb un costimportant i proper al moviment social que va canviant des de fa 30 anys i que incorpora a les persones nouvingudes a les escoles.
Es parteix d’una realitat on es lamenta el distanciament entre escola i societat i on destaquen desequilibris i dèficits interns que poden causar la falta de seguiment dels alumnes a partir de l’educació secundària, encara que el rendiment acadèmic hagi augmentat. Almateix temps, reconeix que la societat exigeix cada cop més a l’escola i que aquesta s’ha de poder preparar per a poder donar resposta a aquesta demanda.
Tot i reconèixer la falta de recursos de molts professionals, agraeix el seu esforç i demana explícitament el seu suport per dur a terme aquesta llei, establint objectius comuns i reals basats en conceptes d’autonomia, de formacióprofessional, de direcció i d’avaluació, arribant a formar una xarxa educativa prou solvent per tots els àmbits, recuperant conceptes com ara l’autoritat, el respecte i l’esforç. Es tracta que totes les parts participants en el món educatiu sentin el projecte com a propi i s’hi impliquin de ple.
Basant-se en que un col·lectiu que se sent més valorat socialment és capaç d’aportar més en un procés deretroalimentació continu, afirma que cal treballar pel reconeixement tant del docent con del sistema educatiu. Es proposa un model àgil, proper i amb recursos on cada centre sigui dotat d’una autonomia pròpia, amb un caire personal, visible i valorat per les famílies i alumnes, on es persegueixin les fites d’equitat i d’excel·lència. S’aposta pel creixement tant a nivell qualitatiu com quantitatiud’estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de formació professional) i en formació d’adults.
Sobre aquesta base exposada es tanca la proposta del projecte de Llei que el Govern presentarà al Parlament amb l’esperança d’aprovar-lo.
Per debatre-la es comptarà amb l’administració, els sindicats i es valoraran els interessos del cos docent, seran representades entitatsformades per mares i pares, entitats del sector concertat, col·legis professionals, docents, inspectors, famílies, ciutadans, etc., que han aportat el seu parer intentant recollir el màxim consens perquè tothom s’hi senti representat i lluitant per treballar en una mateixa direcció.

| Resum del Marc d’Acció de Dakar.|

El Marc d’Acció Dakar realitza un balanç de l’educació bàsica a nivell mundial, una avaluació de l’educació per a tots els ciutadans i per a totes les societats que han elaborat un anàlisis detallat de l’estat de l’educació bàsica a nivell regional de cada un dels països participants, i a nivell mundial. El text és una crida a la participació i a la comprensió detots els estaments implicats. Avalua els seus propis avenços per arribar als objectius proposats a Jomtien l’any 1990, i que al cap de 10 anys s’han de revisar, essent aquest cop a Dakar, l’any 2000.
La UNESCO és intermediària, secretària, coordinadora i dinamitzadora dels participants. La finalitat serà la de vetllar pels objectius proposats en el marc de Jomtien, tenint en compte la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodes pac 1 uoc
  • Pac 1 intervenció psicopedagògica uoc
  • Pac 1 Direccion Marketing Uoc
  • Politiques pac 3, uoc
  • PAC 1 orientació professional UOC
  • Pac 1 Uoc Planificacion Estrategica
  • Politiques pac 2, uoc
  • Orientacio professional pac 1, uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS