Producción de hidrogeno a partir de glicerol por parte de cepas bacterianas medioambientales, a través de fermentación oscura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7724 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Producción d’hidrogen a partir de glicerol per part de soques bacterianes mediambientals, a través de fermentació fosca

Projecte en empreses i institucions

Edgar Jiménez Güell Universiat Rovira i Virgili Juny de 2011

Índex
Pròleg ........................................................................................................................................ - 3 Informació sobrel’estada a l’empresa .................................................................................. - 3 Període en que es van realitzar les pràctiques ................................................................. - 3 Centre on es van realitzar les pràctiques .......................................................................... - 3 Tutor.................................................................................................................................. - 3 Descripció del centre ......................................................................................................... - 3 Introducció ................................................................................................................................ - 4 L’hidrogen com a energiarenovable..................................................................................... - 4 Producció de biohidrogen ..................................................................................................... - 5 Substrats de la fermentació fosca: El glicerol ....................................................................... - 5 Bioquímica de la producció de biohidrogen......................................................................... - 6 Espècies productores de biohidrogen ................................................................................... - 6 Hipòtesi de treball ................................................................................................................. - 7 Objectius................................................................................................................................... - 8 Materials i Mètodes .................................................................................................................. - 9 Substrats fermentables ......................................................................................................... - 9 Microorganismes i medi........................................................................................................ - 9 Fermentació fosca ............................................................................................................... - 10 Mètodes analítics ................................................................................................................ - 10 Resultats idiscussió................................................................................................................. - 12 Anàlisi de les soques Escherichia coli 434, 432 i Enterobacter 2/1 ..................................... - 12 Producció d’hidrogen ...................................................................................................... - 12 Consum de substrat........................................................................................................ - 15 Coproductes de reacció................................................................................................... - 17 Evolució del creixement cel·lular i producció.................................................................. - 19 Consorci Enterobacter spH1 i Escherichia coli432.............................................................. - 20 Producció d’hidrogen ...................................................................................................... - 20 Evolució del creixement cel·lular i producció d’hidrogen ............................................... - 22 Glicerol-b com a substrat ................................................................................................ - 23 -1-...
tracking img