Programacion de selectividad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (359 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MATEMATIKA II
EDUKIAK

1. ALJEBRA LINEALA
− Matrizeak aztertzea, taula eta grafoetan egituratutako datuak erabiltzeko tresna gisa.
− Eragiketak matrizeekin. Eragiketak eta haien propietateakegiazko egoeretatik ateratako problemak ebazteko aplikatzea.
− Determinanteak. Determinanteen oinarrizko propietateak. Matrize baten heina.
− Ekuazio linealetako sistemen eztabaida eta ebazpeebazpena.2. GEOMETRIA
− Bektoreak hiru dimentsioko espazioan. Biderkadura eskalarra, bektoriala eta mistoa. Esanahi geometrikoa.
− Espazioko zuzenaren eta planoaren ekuazioak. Posizio erlatiboei buruzkoproblemen ebazpena. Angeluen, distantzien, azaleren eta bolumenen kalkuluarekin zerikusia duten problema metrikoak ebaztea.

3. ANALISIA
− Funtzio baten limitearen kontzeptua. Limiteen kalkulua.
−Funtzio baten jarraitutasuna. Eten motak. Propietateak. Bolzano-ren teorema eta bitarteko balioen teorema.
−Funtzio baten deribatua puntu batean: interpretazio geometrikoa eta fisikoa.
− Funtziobaten deribagarritasuna. Oinarrizko propietateak. Deribatuen kalkulua. Funtzioen baturaren, biderkaduraren eta zatiduraren deribatua eta funtzio konposatuaren deribatua.
- Rolle-ren teorema.Batezbesteko balioaren teorema. L'Hopital-en teorema.
−Deribatua aplikatzea funtzio baten propietate lokalen azterketarako eta adierazpen grafikorako. Optimizazio problemak.
− Integral definituaren kontzeptuaaztertzea, kurba baten azpian mugatutako azaleren kalkulutik abiatuta.
- Jatorrizkoak kalkulatzeko oinarrizko teknikak.
- Eskualde lauen azaleren kalkuluari aplikatzea.
OHARRAK

1. ALJEBRALINEALA
- Gaussen metodoaz gain, beste batzuk erabili ahalko dira matrizeen heinak eta determinanteak kalkulatzeko, eta ekuazio sistemak ebazteko.
- Gehienez ere 4.ordenako determinanteak kalkulatzeaeskatuko da.
- Gehienez ere 3.ordenako matrizeen alderantzizkoak kalkulatzea eskatuko da.
- Gehienez ere 4 ekuazio, 3 ezezagun eta parametro bakarra duten sistemak ebatziko dira.

2. GEOMETRIA
-...
tracking img