Què és la filosofia?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (699 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: INTRODUCCIÓ

1. La filosofia

No és una ciència, és un saber. Apareix a Grècia i significa amor pel saber. Inicialment la filosofia englobava tota mena de coneixements, enl’actualitat la filosofia es dedica a coses diferents que la ciència.

Els raonament que utilitza poden ser deductius, inductius i analògics.

Les característiques de la filosofia són:• Caràcter específic: reflexiona a partir de la història del pensament.

• Caràcter interdisciplinar: agafa el contingut de diverses matèries (química, biologia, psicologia,..) el va integrant ili serveix per donar sentit a les coses, per entendre la vida.

• Caràcter metodològic: mètode d’aprenentatge (aprendre a filosofar): aprendre a situar la idees, a fer servir la raó, la capacitatd’argumentar, de poder justificar la idea.

• Caràcter psicològic: has de tenir curiositat pels coneixements i anar més enllà i adquirir la racionalitat.

• Caràcter crític: sentit críticsocial i ideologia per poder millorar.

2. Els grans temes de la filosofia

La Llei dels tres estats de Comte ens explica l’evolució de les civilitzacions humanes: estadi teològic ofictici, estadi metafísic o abstracte i estadi científic o positiu. En la última etapa la ciència no elimina altres maneres de pensar o veure la vida.

1. El problema de la natura: explicacióalternativa als mites per explicar l’univers.

• Mecanisme: el món es va formar al atzar (Demòcrit)

• Creacionisme: el món la creat Déu.

2. El problema de la veritat: saber la veritatsempre ha preocupat a la humanitat.

• Dogmatisme: només hi ha una veritat per a tothom

• Escepticisme: no hi creuen en cap veritat

• Racional: hi ha una veritat, es variable i s’had’argumentar.

3. El problema del bé: l’han mirat de respondre mols sistemes ètics.

• Relativisme: depèn de cada cultura, moment, situació... no hi ha una única concepció del bé....