Reduccio 3% el pressupost d'una unitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Introducció

| L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és un hospital d'aguts que pertany al grup d'hospitals de l'Institut Català de la |
|Salut i és el de referència de les Terres de l'Ebre. |
|Està situat a la part alta de la ciutat de Tortosa, en un puig anomenat el Sitjar que pertany a laserralada de Cardó. És un edifici |
|de quatre plantes amb una superfície de 21.000 m2. Va inaugurar-ne el 22 de novembre de 1976. |
|Actualment les seves prestacions sanitàries abasten pràcticament totes les especialitats, excepte les de tercer nivell. Té una |
|cartera de serveis que s'estén des de l'activitat a consultes externes fins a programesconcrets com poden ser el cribratge del |
|càncer de mama, el trasplantament de còrnia, la unitat de trastorns cognitius i de la conducta. La seva àrea de cobertura és de |
|135.000 habitants. |
|La línia assistencial ha experimentat un fort increment els últims temps ianualment les altes superen les 10.000, s'atenen més de |
|40.000 urgències, les consultes externes superen les 90.000 i es practiquen 3.000 intervencions quirúrgiques. |
|En gener del 2010 s’inaugurà una nova area obstètrica que permetrà donar resposta al creixement de la població a les comarques |
|ebrenques, on el nombre de parts és de 1.400 a l’any. Les novesinstal·lacions ocupen una superfície de 400 m2 estructurats en 3 |
|zones: atenció d’urgències, zona de control de gestants i una destinada a les sales de parts. Durant l’any 2010 també s’ha reformat |
|l’àrea d’urgències del hospital. |
|Pel que fa a l'activitat docent, l'Hospital compta ambl'Escola Universitària d'Infermeria en funcionament des de l'any 1983, centre |
|de l’ Institut Català de la Salut, actualment adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. |
|Així mateix l'Hospital està acreditat per a la formació de postgrau en les especialitats de medicina interna, traumatologia i |
|cirurgia ortopèdica, anàlisis clíniques,medicina familiar i comunitària, ginecologia i obstetrícia, i també de llevadores. A la |
|vegada participa de la formació de pregrau (URV). |
|La Fundació Dr. Ferran, creada l'any 1993, té els objectius fonamentals de promoure la recerca i tota l'activitat docent que es porta|
|a terme a l'Hospital. Cada anyconvoca el premi i les beques Dr. Ferran. |
|Àrea d’influència |
|El seu marc territorial està constituït per les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, amb 64.452, 54.027 i 13.448 |
|habitants,respectivament. |
|A més, té influència sobre comarques limítrofs de Castelló (Comunitat Valenciana) i de Tarragona. |

|Recursos estructurals |Recursos humans|
|Llits |personal facultatiu: 114 |
|llits d'hospitalització: 235 |diplomats d’infermeria: 197 |
|llits CMA: 4...
tracking img