Resumen de la revolució industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (628 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2.Revolució Industrial
Els orígens de la Revolució Industrial
A partir del segle XVIII es van posar noves terres de conreu a Anglaterra,es tancaren les parcel·les(en closures), s’utilitzaren nousadobs,s’abandonà el guaret,i s’introdueix l’agricultura científica(sistema Norfolk).Es fa una nova distribució de la propietat,que amb la millora de les tecniques va facilitar la RevolucióIndustrial.La millora de les condicions de vida va provocar un augment demogràfic que facilita un excedent de mà d’obra per a la indústria.
-Per tant:
·Gran creixement de la població.
·Invencióde màquines.
·Nombrosa activitat mercantil,desenvolupament de l’economia capitalista.
·Noves fonts d’energia,gran importància del carbó per alimentar lamàquina de vapor que movia les indústries i els transports.
·Fabricació de ferro en grans quantitats gràcies a la indústria metal·lúrgica.
·Aparició de la indústria química.La RevolucióIndustrial comporta canvis tecnològics,socioeconòmics i culturals.
-Canvis tecnològics:
·Nous materials(ferro i acer).
·Noves fonts d’energia(carbó que permet la màquina de vapor).·Noves màquines en la indústria textil(spinning jenny i teler mecànic).
·Nova organització del treball(factory system)que comporta la divisió del treball i la major especialització de la màd’obra.
·Millores dels transports(trens i vaixells de vapor).
-Canvis socioeconòmics i cultura:
·Creixement de la població urbana.
·Desenvolupament de la classe obrera i movimentsde protesta(naixement del moviment obrer).
·Creixement dels coneixements científics i tècnics que suposen un gran canvi per a la humanitat.
-Conseqüencies del sistem fabril:
·Gran augmentde la producció que comporta una baixada dels preus.Creixement econòmic sostingut.
·Multiplicació i creixement de les ciutats.Emmigració de la ciutat al camp.
·Pas d’una societat agrària...
tracking img