Segunda guerra mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (312 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Analitzant les estadístiques de la Segona Guerra Mundial, podem extreure’n que va ser la més conflictiva en referència als recursos humans i materials de l’economia. En la guerra s’hi van veureinvolucrats 61 països els quals, van patir les següents conseqüències:

Conseqüències econòmiques:

Es calcula que el cost econòmic va rebassar el bilió de dòlars fent-la així la més costosa de totesles guerres fins al moment.

Les economies dels països ocupats, que es trobaven en una situació desastrosa, van ser els primers en recobrar i sobrepassar els nivells de renta per càpita prebèl·lics.A diferència de la Primera Guerra Mundial, en la Segona no es va exigir el pagament de les reparacions de la guerra.

No es van utilitzar polítiques “D’empobriment al veí”. És a dir, no es vanaplicar forts aranzels i barreres al intercanvi comercial.

Neix l’Estat del Benestar.

Conseqüències polítiques:

Neixen Constitucions ,amb base democràtica, que donen gran èmfasis als dretshumans.

Conseqüències internacionals:

Regne Unit, França i Alemanya, van deixar de ser les grans potències militars i es va crear una bipolaritat de poder entre Estats Units i la URSS.

Creació dela ONU (1945) per tal de regular les relacions internacionals.

Elaboració del Pla Marshall per part dels Estats Units. Consistia en atorgar crèdits als països damnificats per tal d’assolirnovament l’equilibri econòmic.

Conseqüències socials:

Inserció de la dona en el món laboral.

Reducció de la jornada laboral.

Conseqüències favorables:

La URSS se’n va veure beneficiat de laSegona Guerra Mundial amb una ampliació del territori.

Estats Units i altres països que van poder mantenir la seva neutralitat, van enfortir la seva economia.

Desprès d’una etapa de reinserció capa l’estabilitat, va sorgir l’Edat D’Or (1950-1973). Aquest període està caracteritzat pel creixement econòmic gràcies a l’augment de la producció, del capital, de les operacions governamentals i de...
tracking img