Sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (496 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2009
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estructura social d’Espanya i Catalunya. Mario Blanco Alcalde 14527682

TEORIES DE CATALUNYA:
Moviments socials i canvis estructurals

Podriem definir la paraulamoviment social com una agrupacío de persones o un grup de persones amb carácter polític. Es a dir una organiztació política amb finalitat político-social.
La motivació d’aquests individus es arrivar aassolir canvis en una estructura social. Aquests canvis s’anomenen factors de cohesió social.
Per a que l’ integració social es doni a terme s’han de produir una serie de canvis dins d’un país quefomenti el creixement económic d’aquest. Un simple fet de feminisme dins d’una cultura pot servir perque el desenvolupament d’un país sigui anterior al d’un altre. En el contexte de moviment social.Comparar un país com la Gran Bretaña que va ser dels pioners en la industrialització amb el territori cátala serviria per analitzar els factors de creixement, tant social com el económic.
En un procésd’industrialització s’han de tenir presents els coneixements per a que aquest canvi sigui posible. On es present un moviment educatiu.
La tradició també guanya pes davant d’aquests factors, ja que si laclase social de la que provens té interés per evolucionar i aprendre aquesta millora es fara notable.
Els moviments socials poden ser de tres formes: segons els objectius, la simpatia o protesta i elspopulistes.
Els moviments per objectius la seva propia paraula defineix el seu significat. Per simpatia o protesta, segons el estats d’ànim o experiències del grups socials. I per últim elspopulistes que son de caire polític y van a favor de la població.
En altres paisos la presencia de moviments socials es molt superior a la de Catalunya.
Amb el moviment social s’afavoreix l’evolució delterritori. També es deixa de banda les clases socials i les tendencies polítiques.
Aquí en canvi la tradició, l’humiltat i el treball. Són ideals i pilars de la nostra societat. A aquests fonaments...
tracking img