Solucio pac 4 aval.interv.social org.

Páginas: 6 (1293 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2012
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL A LES ORGANITZACIONS: PAC 5
PROPOSTA DE SOLUCIÓ

Cas pràctic: decidir en un procés d'intervenció
▪ Us presentem un cas basat en una simulació real. L'objectiu principal és que assageu la presa de decisions des de diferents rols organitzatius.
▪ La vostra tasca consisteix a analitzar tota la informació, fer propostes i prendre decisions des dels rolssegüents:
o director comercial

o director de Recursos Humans

o tècnic de Recursos HumansPreguntes del cas

Ara us toca a vosaltres posar en pràctica els rols que us proposàvem al principi. Heu de fer un plantejament coherent tenint en compte:
• cost/benefici
• viabilitat
• impacte organitzatiu
Enunciats que cal contestar
• Roldirector comercial. Com a directors comercials d'Endavant heu de decidir:
– Quines opcions voleu dur a terme en el pròxim exercici i per què.

– Què demanareu a Recursos Humans.

– Com ho plantejareu al director general, que és qui finalment aprova tots els pressupostos.

– En quins termes continuareu treballant amb la consultoria.
• Rol directorde Recursos Humans. Com a directors de Recursos Humans heu de decidir:
– Quines opcions recomanareu al director comercial, per què i com les voleu dur a terme.

– Quina feina encarregareu al tècnic de Recursos Humans.
• Rol tècnic de Recursos Humans. Com a tècnic de Recursos Humans heu de fer el següent:
– Fer una proposta de continuïtat des de dos punts de vista:procés/tècnic.

– Dir quina és la vostra proposta òptima de col·laboració en el projecte.Proposta de solució:
Encara que no existeix una sola resposta als enunciats plantejats, els alumnes han de tenir en compte els següents aspectes abans de decidir:

1. Malgrat tenir autonomia, haurien d’haver mantingut una relació de col·laboració a nivell internacional (amb el Grup)en relació a:
a. Aprofitar altres experiències similars a altres països. Aprendre de beneficis/errors anteriors. Reduir el treball a realitzar, i, per tant, els costos del projecte.
b. Posar a disposició d’altres països l’experiència pròpia per a generar sinèrgies.
2. Realitzar un Pla de Comunicació més elaborat que permetés:
a. Informar als participants durant tot elprocés (abans, durant i després).
b. Reduir el nivell d’ansietat dels participants i gestionar les seves expectatives.
3. Tenir en compte l’impacte que pugui tenir per a la resta de l’organització, especialment per als membres de l’àrea de Marketing. Es va realitzar com una acció aïllada i Comercial forma part de l’empresa. A nivell organitzatiu es varen realitzar greugescomparatius.
4. A nivell de cost les quatre opcions són iguals. L’òptim des d’un punt de vista econòmic i tècnic seria intentar fer més amb menys pressupost. Això es pot aconseguir si els membres d’Endavant que varen participar en l’Assesment com avaluadors juguen un major protagonisme i es redueix el nombre de consultors necessaris (de 2 a 1).

Un plantejament òptim seria realitzar les quatre opcionsde la següent manera:

1. Seguir realitzant Assesments (opció A) però reduint els costos a la meitat ja que és un tema crític per al creixement organitzatiu.
2. Amb el diferencial, realitzar l’acció de formació més crítica per a tot el col·lectiu, amb la qual cosa es cobreix parcialment les opcions C i D. Això influeix en:
a. El nivell general de satisfacció de tot el col·lectiu.b. La disminució dels rumors de categories “som els bons i els dolents”.
c. Millora en el lloc de treball.
3. Realitzar l’opció B ja que també és crítica per al creixement organitzatiu.


Cas Transversal Erin Brockovich. Part 5

Descripció de l'activitat
Suposem que ja heu vist unes quantes vegades aquest llargmetratge per fer els exercicis proposats en els mòduls...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodes pac 4 uoc
  • Capitulo 4 Org
  • INFORME 4 ORG
  • NUCLEO PROBLEMICO 4 org
  • Psicologia Social Pac 4
  • Historia De La Psicologia PAC 4
  • pac
  • PAC 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS