Tecnicas de modificacion de conducta

Páginas: 3 (700 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2011
Tècniques de modificació de conducta

Tècniques de modificació de conducta

Tècniques d’autocontrol

Les tècniques d’autocontrol son aquells procediments que permeten ensenyar a una personaestratègies per controlar o modificar la seva conducta, amb l’objectiu d’assolir metes a llarg termini.

Aquests procediments permeten mantenir les conductes adequades, traslladant la practica alambient natural de la persona, sense necessitat de mantenir una teràpia.

L’aplicació d’aquestes tècniques te una repercussió positiva en l’individu, ja que atribueix el resultat dels seus actes a simateix , percep algun control sobre el seu medi i gaudeix de certa capacitat de decisió.

Les tècniques d’autocontrol es divideixen en 3:

• Tècniques que faciliten el canvi de conducta.• Tècniques de planificació ambiental.

• Tècniques de programació ambiental.

Nosaltres ens centrarem en les que faciliten el canvi de conducta. L’objectiu d’aquestes tècniques es basa enaconseguir que una persona corregeixi una sèrie de conductes especifiques que es consideren errònies o que es volen controlar per poder adquirir-ne altres mes adequades. Aquesta tècnica consta de 4 fases:L’autoobservació, l’ autoregistre, la fixació de criteris i l’autoavaluació.

El terme autocontrol expressa clarament d’importància del paper de la persona com a director de la seva pròpia conducta.Es tracta a la persona com si fos dues persones. Una, el individu responent que es comporta de forma problemàtica en una sèrie de situacions , i la segona, el individu controlador que observa, avaluai modifica la conducta del primer.

L’autoobservació:

L’objectiu es identificar quan i com es dona una conducta que es vol controlar o modificar. Es a dir, la seva freqüència, duració,intensitat i les conseqüències que es deriven quan aquesta apareix.

El objectiu secundari es Motivar el client al implicar-lo activament en el programa i percebre els efectes positius que la tècnica te...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Técnicas aversivas en la modificación de la conducta
  • técnicas de modificación de conducta
  • Tecnicas De Modificacion De Conducta
  • Técnicas de modificación de conductas
  • Condicionamiento Y Tecnicas De Modificación De La Conducta
  • tecnicas de modificación de conducta
  • Aplicacion de tecnicas de modificacion de conducta
  • Introducción A Las Técnicas De Modificación De La Conducta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS