Teoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (684 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Capítol 3. Planificació de la producció

3.1 Planificació i programació de la producció

Pla estratègic corporatiu: on es diu com ha d’aconseguir-se la missió i els objectius tenint present lescapacitats de l’empresa i l’entorn polític i econòmic projectat a la Previsió de negoci.

Planificació de producte i mercat, on, per a cada línia de producte, es:
Dissenya cada producteDetermina el nivell de qualitat de cada producte
Determinen els preus
Fixen els objectius de penetració en el mercat

Planificació financera: la qual analitza la possibilitatfinancera de realització dels objectius tenint en compte les necessitats de capital i els objectius de rendibilitat de la inversió.

Planificació agregada: la qual especifica les necessitats mensuals otrimestrals d’output per grups de productes. Tracta de trobar la combinació mensual o trimestral de nivells d’inventari i mà d’obra que minimitzin els costos totals de producció tot satisfent la demandaprevista.

Programa mestre de producció (PMP): Genera les necessitats de productes acabats i dates en les quals han de fer-se.

Planificació de necessitats de materials (MRP- Material ResourcesPlanning): Agafa les necessitats de producte final i les divideix en les seves parts i components a partit de la situació de l’inventari (estocs) i la fitxa de materials-BOM (Bill of materials)Planificació de les necessitats de capacitat (CRP-Capacity Resources Planning): Determina les necessitats de capacitats en recursos humans i maquinària.3.2 Mètodes de planificació de la producció3.2.1 Conceptes previs involucrats en la planificació de la producció:

• Els recursos (són les eines que haurem de planificar)
o Treballadors en hores normals (HN)
oTreballadors en hores extres (HE)
o Contractació /acomiadament dels treballadors
o Subcontractació
o Estocs
o Etc.
• Costos
o Cost de nòmina...