Teorias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3354 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
San Juan Bosco: El sistema preventiu.

- En què consisteix el sistema preventiu?

El sistema preventiu consisteix en donar a conèixer les prescripcions i reglaments d’una escola, vigilant que els alumnes tinguin sempre sobre sí els ulls del director o dels assistents, els quals parlaran als alumnes com a pares amorosos, serviran de guia en tota circumstancia i corregiran amb amabilitat.El sistema preventiu opta per posar als nens/es en la impossibilitat de faltar. Descansa completament en la raó, en la religió i en l'amor. Exclou per tant, tot càstig violent i procura allunyar els suaus.

Aquest sistema, pretén guanyar-se al nen/a, el qual ha de veure al educador/a com un persona que desitja fer-li bé i lliurar-li de càstigs i de la deshonra. Per tant, el sistema preventiudisposa i persuadeix de tal manera al alumne, que l’educador, en qualsevol ocasió, ja sigui quan s’educa o desprès, ha de parlar-lo amb el llenguatge de l’amor. Conquistat el cor de l’alumne, l’educador podrà exercir una gran influència sobre ell/a per avisar, aconsellar i corregir.

- Identifica i comenta els mecanismes de disciplina i control proposats al text.

Els mecanismes dedisciplina i control proposat al text són els següents:

- El director, ha de viure consagrat als alumnes, no ha d’acceptar ocupacions que l’allunyen del seu càrrec i sempre que sigui possible el director ha d’estar amb els alumnes a no ser, que aquests, estiguin degudament assistits.

- Els mestres, caps de taller i els assistents han de tenir una integra moralitat. S’han d’esforçar per aevitar tota classe de aficions o amistats particulars amb els alumnes. Aquests no han d’estar mai sols, els assistents han de ser els primers en trobar-se en els llocs on tinguin els alumnes que anar, estar amb ells/es fins que vagin a substituir-los en l’assistència y no deixar-los mai desocupats.

- S’ha de donar als alumnes amplia llibertat per a sortir, córrer i cridar al seu gust. Lagimnàstica, la música, el teatre, els passejos ... són mitjans eficaços per aconseguir disciplina i afavorir la moralitat i la salut. Procuri únicament que les diversions, les persones que intervenen en elles i les converses que sostinguin no causin deshonra.

- La confessió, comunió freqüent i la missa diària són les columnes que han de sostenir l’edifici educatiu del qual es volen tenirallunyats el càstig i l’amenaça. No s'ha d'obligar mai als alumnes a freqüentar els sants sagraments;però sí s'ha d'animar-los i donar-los comoditat per a això.

- S’ha de vigilar, amb la major cura, que els alumnes no entrin en una casa d'educació companys, llibres o persones que tinguin males paraules.

- Acabades les oracions de la nit, el director o qui faci les seves vegades, diguialgunes paraules afectuoses en públic als alumnes abans que es vagin a dormir, per avisar-los o aconsellar-los sobre el que han de fer o evitar. En ella està la clau de la moralitat i de la bona marxa i èxit de l'educació.

- Tenir com a errònia l’opinió de retardar la primera comunió fins a una edat crescuda. Ja que l’església desitja que siguin admesos molt abans a la primera comunió.

-Els catecismes recomanen la comunió freqüent per a poder treure un major fruit del diví sacrifici.

Per tant, dels mecanismes de disciplina i control, formen part tots els mecanismes de la vigilància: mecanismes organitzatius, materials, arquitectònics, ... La disciplina, funciona també per la mirada, s’haurà de fer visible sempre al subjecte que s’ha de disciplinar.

- Quinescaracterístiques ha de tenir un bon educador segons S.J. Bosco?

L’autor constata en el text que solament el cristià pot practicar amb èxit el sistema preventiu. La Raó i la religió són els mitjans que ha de valer-se contínuament l'educador/a, ensenyant-ho i practicant-los, si desitja ser obeït i aconseguir la seva fi.

L'educador/a ha de ser una persona consagrada al bé dels seus alumnes, per la qual...
tracking img