Trabajo enzimas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (726 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els Enzims
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón Jordi Gonzalo Izan González 1er Grau Infermeria TARDA 22/10/10

Que son els Enzims?Generalment substanciesproteiques Faciliten varies reaccions químiques del organisme Augmenten la velocitat dels processos No es modifiquen, queden inalterades tot i que intervenen en moltes reaccions

•22/10/10

Fixació de enzimsFixació MODEL DE CLAU I PANY Fixació AJUSTAMENT INDUIT22/10/10

Model Clau i Pany


El substrat (substància exclusiva) adopta la mateixa forma quete el enzim

22/10/10

Model Ajustament Induït


L’enzim s’adapta al substrat. Encaixen perfectament per així poder fer la reacció pertinent.

SUBSTRAT

ENZIM

ENZIM

SUBSTRATENZIM+SUBSTRAT

22/10/10

IMPORTANT!!!


Qualsevol altre compost que no sigui el substrat no pot actuar com a “clau d'accés” per l’enzim Un cop fusionats, l’enzim+substrat intervenen enprocessos químics que trenquen i formen enllaços químics al interior del substrat, així doncs es realitzen les REACCIONS. Els enzims seleccionen el substrat entre la gran diversitat de materials quel’envolten

22/10/10

Cofactors enzimàtics I


Components addicionals per funcionar les formes enzimàtiques. Poden ser: Molècules Orgàniques, com per exemple les Vitamines(adquirides majoritàriament per la Dieta)

Poden ser: Molècules Orgàniques, implicades 22/10/10 en les reaccions d'oxidació i reducció,

Cofactors enzimàtics II


Coenzims implicats enreaccions de formació i transferència de energia de grups fosfats com... AMP ADP ATP + formes fosfàtiques22/10/10

factors que impideixen la activitat del enzim o innibicioenzimatica


Canvis en el PH y la temperatura. Degut a la seva natura proteïca un canvi en el ph o la temperatura provoca perdre la seva estructura tridimensional (es trencan ponts d´hidrogen)...
tracking img