Vanguardias allegas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3388 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1: Composición da materia viva

Contido
Introdución ...............................................................................................................................................................1 Átomos e moléculas. ...............................................................................................................................................1 Bioelementose biomoléculas .............................................................................................................................. 3 Bioelementos: ...................................................................................................................................................... 3 Principios inmediatos inorgánicos: A auga.................................................................................................. 4 COMPOSICIÓN E ESTRUCTURA DA MOLÉCULA DE AUGA: ....................................................... 4 CAPACIDADE DISOLVENTE .................................................................................................................... 6 Principios inmediatos inorgánicos: Sales minerais................................................................................... 8 CONCEPTO DE pH E SISTEMAS TAMPÓN ......................................................................................... 9 ANEXO: O Carbono e a química do Carbono .............................................................................................11 Monómeros , polímeros e macromoléculas............................................................................................ 14

Tema 1: Composición da materia viva
Introdución
Os organismo vivos presentan unha diversidade incrible e sen embargo manteñen uns patróns comúns en canto a composición, estrutura e funcionamento. Efectivamente, se analizamos unha bacteria, un cogomelo, unha ameixa ou un gato, todos eles están constituídos por células (unha no caso da bacteria) que levan a caboas funcións vitais (nutrición, reprodución e relación) de forma semellante. Estas células están formadas por estruturas como a membrana ou o citoplasma. Estas estruturas están construídas con grandes moléculas (macromoléculas) e con outras máis pequenas como a auga. Unhas e outras están formadas pola unión de átomos dalgúns dos elementos químicos que coñecemos (os mesmos que se poden atopar nunharocha).

Átomos e moléculas.
Calquera substancia material está formada por unha serie de partículas máis ou menos ordenadas, cohesionadas e unidas. Estas partículas son moléculas, ións ou átomos. Os átomos son as partículas máis simples que posúen todas as propiedades do elemento químico en cuestión; sendo o elemento químico a substancia que non pode descompoñerse noutras máis simples pormétodos químicos. Na natureza podemos atopar substancias como os elementos nativos (ouro ou prata por exemplo) que son minerais constituídos por átomos que teñen todos eles as mesmas propiedades. Sen embargo, a maioría das substancias están formadas por combinacións de átomos, de un ou varios elementos, unidos mediante un enlace químico. A esas combinacións lle chamamos moléculas. Pero …, por que seunen os átomos?, que é o enlace químico? Para contestar a estas preguntas debemos coñecer a estrutura dun átomo que, sen entrar en detalles, consta de tres tipos de subpartículas (neutrón, protón e electrón) distribuídos nun núcleo e unha codia. O número destas subpartículas determina as características e propiedades do átomo e, polo tanto, o elemento químico do que se trata. O elemento químico máissinxelo é o Hidróxeno (símbolo=H) que posúe un neutrón e un protón constituíndo o núcleo, mentres que o único electrón que ten orbita arredor del como un planeta orbita arredor da súa estrela. O Helio (símbolo=He) ten dous neutróns e dous protóns no seu núcleo e dous electróns orbitando 1

arredor del. Aparentemente estes dous elementos químicos son semellantes en estrutura o que nos levaría...
tracking img