Abdominales

Páginas: 5 (1023 palabras) Publicado: 31 de marzo de 2013
Els abdominals
Matèria: Educació Física.
Els abdominals:
La musculatura abdominal formada pel recte de l'abdomen, el transvers, i els oblics, té com a funció reforçar
el tronc per la part anterior, ja que per la part posterior es troba la columna vertebral. Com l'esquelet humà té
comunicació del maluc al tòrax sol per les vèrtebres, la musculatura abdominal és important que es treballi
ambexercicis perquè complementi a la fermesa del cos en la posició. Si comparem això amb una edificació,
els abdominals forts fan com una columna.
En la majoria de les persones la musculatura abdominal acostuma a tenir un caràcter fásic, és a dir, que de
normal està amb falta de to muscular, si a això li afegim que la seva musculatura lumbar tendeix a tenir un
excessiu esforç, ens porta adescompensacions a la regió pèlvica i lumbar que desemboqués en amb problemes
, com ara les ciàtiques, lumbàlgies, etc. en ocasions, i forts dolors d'esquena que solen irradiar fins a la zona
cervical. La funció dels abdominals és la de donar estructura ferma al tronc, ajudant una millor deambulació i
actitud|postura, d'altra banda també ajuder la fase d'exhalació en la respiració, en contenirfermament a les
vísceres i ajudant efectivament la despostació.
L'abdomen és la part del tronc del cos situada entre el tòrax i la pelvis que conte la cavitat abdominal a dins
seu.
S'extenen des de la part inferior de las costelles fins la part superior de la pelvis, protegint els òrgans interns.
Els que estan en la part anterior es diuen "rectes anteriors". Al contraure's tendeixen a acostar lescostelles a la
pelvis frontalment, doblegant la columna cap endavant, però no són molt eficaces en moviments: Quan estan
contraguts al màxim només fan que ficar−se de forma corva en la columna cap endavant uns 30 graus. El pit
pot apropar−se més al genoll per l'acció d'un altre múscul, definint el psoas−iliaco.
La contracció del transvers actua de forma similar al de una faixa, apretant lesvísceres contra la columna
vertebral.
Molta gent que desconeix del tema no té idea de com exercitar aquests músculs, i davant de la necessitat
actual de veure's en forma per baixar uns quilos, s'aferren a programes d'exercicis televisius o compren
aparells que realment no serveixen per a tal funció. El millor és realitzar els exercicis a casa o en un gimnàs de
manera adequada i coneixent lafuncionalitat d'aquests músculs.
Per a una correcta execució dels exercicis no són necessaris aparells, ni ajuda externa, la millor forma és sobre
un matalàs al terra.
Exercicis aïllats per exercitar la zona abdominal superior:
1

Per aïllar bé els músculs abdominals i deixar sense funció el psoas−iliaco la millor forma és pujar les cames a
una cadira fins que la cuixa es trobi a 90 grausrespecte al terra, o bé mantenir−les sense l'ajuda d'una cadira o
banc, i des d'allà elevar−ne uns 30è el tronc cap a dalt. Una altra forma una mica mes complicada i no tan
recomanable és elevar les cames sobre la vertical separant la zona lumbar del terra i després baixar a la
posició inicial, així diverses repeticions. Aquest tipus d'exercici té l'inconvenient que la zona cervical rep
molta pressiói no és recomanable per a hipertensos, obesos.
Exercicisaïllats per exercitar la zona abdominal inferior:
D'acord als fonaments de la musculatura abdominal, i després d'analitzar el seu funcionament, per aïllar el
recte de l'abdomen principalment cal respectar el fet de portar les cames cap al pit des de la posició inicial
amb les cames flexionades i la cuixa en angle recte respecte al pis.L'angulación aproximada serà de 135 graus
i tornar als 90 graus de nou. També es pot usar una cadira per inclinar−se, encara que aquí no és tan eficient el
treball, ja que el psoas−iliaco participa en un petit percentatge com a fixador del maluc quan la cuixa arriba
als 60 graus en la fase descendent de l'exercici.
Errors a l'hora de fer abdominals:
Treballar abdominals elimina la panxa?....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Abdominales
  • ABDOMINALES
  • Abdominales
  • Abdominal
  • abdominales
  • Abdominales
  • ABDOMINALES ESO
  • abdominal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS