Els Àcids Nucleics

Páginas: 2 (334 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2013
LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÀCIDS NUCLEICS
El àcids nucleics són substàncies de caràcter àcid i que es van descobrir a l’interior del nucli de les cèl•lules eucariotes. Els àcids nucleics contenenmolècules de caràcter bàsic (riques en nitrogen) anomenades bases nitrogenades, són l’adenina, guanina, citosina, timina i uracil.
També contenen una pentosa, que pot ser la ribosa o la2-desoxiribosa.
Segons la pentosa que contenen hi ha dos tipus d’àcids nucleics: àcid ribonucleic (RNA) i àcid desoxiribonucleic (DNA).
Els àcids nucleics es poden separar en nucleòtids, constituïts per un àcidfosfòric, una ribosa o una desoxiribosa i una base nitrogenada. Si no té grup fosfat es un nucleòsid.
Àcids nucleics  polímer de nucleòtids.

ELS NUCLEÒSIDS. Es formen per la unió d’unaribosa/desoxiribosa amb una base nitrogenada, mitjançant l’enllaç N-glicosídic (entre el carboni 1’ de la pentosa i el nitrogen 1’ de la base nitrogenada si es pirimidínica, o el nitrogen 9’ si es una basepúrica).
Els nucleòsids amb ribosa s’anomenen: adenosina, guanosina, citidina i uridina.
Si la pentosa es desoxiribosa s’anomenen: desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina i desoxitimidina.ELS NUCLEÒTIDS. Es formen per la unió d’un nucleòsid i un àcid fosfòric, per mitjà d’un enllaç entre el grup hidroxil del 5è carboni de la pentosa i l’àcid fosfòric (enllaç fosfoèster).
Elsnucleòtids d’RNA s’anomenen: adenosina-5’-monofosfat (AMP), guanosina-5’-monofosfat (GMP), citidina-5’-monofosfat (CMP) i uridina-5’-monofosfat (UMP).
Els nucleòtids de DNA s’anomenen:desoxiadenosina-5’-monofosfat (dAMP), desoxiguanosina-5’-monofosfat (dGMP), desoxicitidina-5’-monofosfat (dCMP) i desoxitimidina-5’-monofosfat (dTMP).

ELS ÀCIDS NUCLEICS. Són polímers de nucleòtids. Presenten dosextrems, l’extrem 5’ on i ha un grup fosfat unit al carboni 5’ del primer nucleòtid, i l’extrem 3’ on hi ha un radical hidroxil unit al carboni 3’ de l’últim nucleòtid. Se sintetitzen de l’extrem 5’...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ELS ÀCIDS NUCLEICS. DUPLICACIÓ DEL DNA I LA BIOSÍNTESI DE LES PROTEÏNES
  • Els Àcids Grassos, Perillosos?
  • Àcids nucleics
  • Àcids nucleics
  • Els Àcids Grassos
  • Resum Tema 7 Acids Nucleics
  • UD. 5 INFORMACIÓ GENÈTICA ÀCIDS NUCLEICS I LA SEVA MANIPULACIÓ
  • Acids

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS