Aules inclusives

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4355 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’educació inclusiva; treball per projectes, tallers i racons

Perquè no hi ha ningú igual, però tots necessitem les mateixes oportunitat.
Tots els nens són especials

Índex
Contingut
1. Introducció 3
2. Els mètodes per ensenyar i aprendre 4
Els projectes 4
Els racons 7
 Que és el treball per racons? 7
Els tallers 8
3. El treball cooperatiu 11
4. La participació delsfamiliars 13
5. L’avaluació 14
6. Reflexió final 16
7. Bibliografia 18

Annex 19

1. -------------------------------------------------
Introducció
He decidit fer aquest projecte de l’educació inclusiva i els mètodes que fan servir per tal de donar un aprenentatge a cadascun dels alumnes i que tots puguin sentir-se inclosos dins de l’escola, perquè penso que es un tema moltimportant, perquè no podem negar, a cap nen ni nena, l’educació que es mereixen. Trobo molt interessant veure si realment en aquesta escola treballen de veritat la inclusió o només la nombren.
Crec que realitzant aquest treball, jo mateixa m’implicaré molt més en el que consisteixen i el treball tant gran que estan fent tots aquest professors. Aquest projecte, també m’ajudarà en un futur, espero quesigui pròxim, per tal de prendre consciencia del que hem puc trobar dins d’una aula. Treballant sobre les escoles inclusives, he d’incloure el treball per projectes, els tallers i els racons, ja que no podem estar parlant d’escola inclusiva, on cap nen/a és igual, tots són diferents, no podem tractar els continguts per igual, ja que cadascú té unes necessitats diferents per aprendre.
Per tal deaprofundir més en aquest projecte, he pres com a referència el CEIP Antonio Machado de Mataró, el qual m’ha ajudat a comprendre molt més el que significa treballar en escoles inclusives, vol dir, començar a treballa en escoles per a tothom, implicar a tota la comunitat educativa, l’alumnat, el professorat i les famílies.
Stinback (2001) va definir l’educació inclusiva com “un procés pel quals’ofereix a tots els infants, sense distinció de la capacitat, raça o qualsevol altra deficiència, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula”.
També m’ajudarà a plantejar-me perquè hi persones que no volen aquestes escoles, ja no tan sols per a nens discapacitats sinó, per a infants immigrants. Hem plantejo undubte, el qual no se si al concloure aquest treball podré resoldre.
Estan ben vistes les escoles inclusives? Per que hi ha gent que no les accepta? Al treballar per projectes, s’assoleixen tots els continguts curriculars?

2. -------------------------------------------------
Els mètodes per ensenyar i aprendre
L’escola a la qual vaig anar a demanar informació, hem va explicar que treballavenper projectes, per racons i per tallers, per tal de poder abordar tots els temes del currículum i poder fer-ho d’una manera inclusiva. De tal manera que qualsevol nen pugues assolir els objectius marcat d’una manera cooperativa, satisfactòria i beneficiosa per a cadascun d’ells.
A continuació, faig una petita explicació de com treballen a l’escola cada apartat:
Els projectes
La societat d’avuien dia no dona l’oportunitat als infants, als adolescents i als joves per aprendre el que ells realment volen aprendre, sinó que se’ls bombardeja amb informació que ells ni tan sols busquen. Per tal de que això no succeeixi es va crear el treball per projectes. D’aquesta manera se’ls dona la informació desitjada en un format molt més atractiu i fora de les aules. Els centres han de donar unaeducació que incideixi sobre la capacitat d’organitzar, interpretar i donar sentit a tota aquesta informació.
Podríem qüestionar-nos que, si nens de 6 anys, poden saber el que volen? Hi ha nens i nenes que no ho tenen molt clar, però ni ha d’altres que si que ho saben, per això també va molt bé que entre ells puguin tenir converses i discussions, que hi hagi un aprenentatge cooperatiu, per això ha...
tracking img