Case stupdy felipe montez

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1054 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
THE WHOLE SYSTEM SEEMS WRONG
Felipe Montez and concerns about global supply chain
(case study, Organizational behaviour)

Celý systém nevyzerá zle, on je zlý

Resumé: Felipe Montez je zamestnaný v etablovanej španielskej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom osobnej elektroniky na pozícii riaditeľa nákupu a produktového dizajnéra. Ako prvý úspešný krok v svojom zamestnaní prestanespolupracovať s distributérom, čím svojej spoločnosti ušetrí tridsať percent nákladov. Rozhodne sa navštíviť továrne v Číne, ktoré vyrábajú komponenty pre mobilné telefóny, iPod-y a ďalšiu elektroniku, ktorú spoločnosť predáva. Zistí, že podmienky v továrni, ktorá vyrába najlacnejšie, sú veľmi zlé – továreň zamestnáva deti, ktoré pracujú viac než osem hodín, bez nároku na prestávku a navyše v zlomosvetlení. Konzultuje svoje zistenia s ostatnými firmami, ktoré zadávajú zákazky danej továrni a zistí, že ony nemaj záujem na zmene podmienok, pretože by to znamenalo zvýšenie nákladov, ktoré sa odrazia na zvýšení ceny produktu. Montez nasledovne informuje svojich nadriadených, ktorí však sú ochotní investovať len do malej zmeny v továrni, ako napríklad nákup ochranných okuliarov, resp. lúp predeti, ktoré vykonávajú pre oči namáhavú prácu, inštalujú čipy do matičných dosiek.

Prípad Felipe Monteza a spoločnosti, pre ktorú pracuje, je až nešťastne typickým príkladom organizácie, ktorá pracuje s fabrikami v rozvojových krajinách. Detská práca je lacná, precízna, má dlhú trvácnosť a je ľahko nahraditeľná v krajine, kde sú zákony len formalitou, medzinárodný tlak nemá žiadnu reálnu silua kultúrno-sociálny kontext ju neodmieta, naopak prijíma ju ako samozrejmosť a v istých prípadoch nutnosť. Týmto podmienkam navyše globalizácia nepomáha, naopak, posilňuje dopyt po rýchlom, lacnom, kvalitnom, pohodlnom atď.

Keďže som strávila a trávim v rozvojovej krajine dlhý čas, viem ak to je, keď deti musia pracovať. Viem aká je dilema všetkých, ktorí týmto deťom dávajú prácu a ktorí im junedávajú. Príkladom je šesťročný chlapček, ktorý do noci predáva cigarety, cukríky, žuvačky a rôzne drobnosti na ulici – nekúpiť od neho cigaretu znamená rezolútne odmietnuť detskú prácu, ale tiež znamená, že možno bude musieť jeho rodina kúpiť menej chleba, alebo, že ho šéf gangu zbije tak, že nebude môcť deň chodiť.

Pravda je naozaj taká, že mnoho z týchto detí sa podieľa na rodinnom rozpočteaj to, že nebyť tejto práce, boli by tlačené do prostitúcie alebo do pouličného predaja. Teda, niet spôsobu ako tieto deti uchrániť od práce. Aspoň momentálne nie. Avšak, byť ľudským príkladom pre systém, ktorý nechráni slabých a chorých, síce nie je štrukturálne obrovskou zmenou, ale minimálne slúži ako príklad pre ostatných a navyše krok za krokom, môže dosiahnuť systémovú zmenu. To znamená, žeaj keď Felipe odmietne pracovať s touto továrňou, pravdepodobne neuchráni deti od práce. Ale stále platí, že ľudský život je viac než o 3 eurá vyššia ceny.

Reálne má Felipe dve možnosti - uľahčiť svedomiu vytvorením sociálnejších podmienok pre pracovníkov (síce alibisticky, ale predsa) alebo tlačiť na zmenu celkovú (správnym podaním zmôže veľa), čo ho môže pripraviť o prácu.

Východiskovýmargumentom a dobrou podmienkou je medzera v rozpočte pre potenciálne zmeny. Keďže Felipe ušetril 30% nákladov elimináciou distribučného medzičlánku, organizácii zvyšuje 30% finančných prostriedkov z rozpočtu pri zachovaní predchádzajúcich, evidentne vyhovujúcich cien.

Prvá možnosť v v sebe zahŕňa akékoľvek zlepšenie podmienok v danej továrni. Možností je viacero, počínajúc nákupom ochrannýchokuliarov pre ohrozené dievčatá. S tridsiatimi percentami finančných prostriedkov by tiež mohol skrátiť pracovný čas o tretinu a prispievať napríklad na výučbu, a tak zvyšoval potenciál pracovnej sily. Takisto so spomínanými financiami by organizácia mohla prispievať na obedy alebo desiaty.

Ak by F. Montez dosiahol spoluprácu s ostatnými organizáciami, ktoré zadávajú zákazky spomínanej továrni,...
tracking img